• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 11:10

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 29-01-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 29ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)     1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου: ∆ιαπλάτυνση – Βελτίωση κεντρικού δρόµου Τ.Κ. Κωστάνιανης     2. Απόφαση Οικον. Επιτροπής για την ανάκληση ανάληψης υποχρεώσεων     3. Τριµηνιαία έκθεση Οικον. Επιτροπής, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆΄τριµήνου 2015     4.…
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 11:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

     Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης (17ο Χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών)  την 29ην   του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη       και ώρα 12.00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.                                                …
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 07:49

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 17-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17 ην     του µηνός Νοεµβρίου  του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,30 π.µ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 2-12-2015 Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά  Ζυγούρη Αναστασίας 101 κατοίκων απαλλοτριώσεις έκτασης 159.263,04 τ.µ  από Φιλιππιάδα  έως Εγνατία για διάνοιξη ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ) 2. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  οικον. έτους 2016 3. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής…
Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 10:52

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 04-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 4 ην του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων, Τεχνικού προγράµµατος οικον.έτους 2015
     Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό των τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής προσωρινής και οριστικήςπαραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ρωμανού »,  την Τετάρτη 4-11-2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του αναπληρωτή Προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 06:44

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 02-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 2αν του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 )1. Ορισµός δικηγόρου δικάσιµος 5-11-2015 2. Ορισµός δικαστικού Επιµελητή 3. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 10-11- 2015 ) 4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών» 5. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2015 6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech