• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 10:34

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-02-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Έλεγχος δικαιολογητικών αναδόχου Ντούλια Ασφαλτόστρωση εσωτερικούοδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Ολοκληρωμένο σύστημαέγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρουωδώνης3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση δρόμου προς Μαντείο»4. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Ολοκλήρωση οδούπρος Βουλιάστα»5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης πλατεία Τ.Κ Κοπάνης…
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 11:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-02-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 8 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87  1. Ψήφιση πίστωσης 108.687,11€ - Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: “ Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης”2. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 9/2016 και εκ νέου ανάθεση αυτής (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Θ.Ζηκίδη)3. Εκμίσθωση ακινήτου Θεοχάρη Ζηκίδη4. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 6.4.2016 κληροδότημα Νικ. Δημήτρη κατά Αν.Μπεράτη)5. Ορισμός δικηγόρου (ιοικητικό Εφετείου προσφυγή…
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 11:10

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 29-01-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 29ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)     1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου: ∆ιαπλάτυνση – Βελτίωση κεντρικού δρόµου Τ.Κ. Κωστάνιανης     2. Απόφαση Οικον. Επιτροπής για την ανάκληση ανάληψης υποχρεώσεων     3. Τριµηνιαία έκθεση Οικον. Επιτροπής, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆΄τριµήνου 2015     4.…
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 11:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

     Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης (17ο Χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών)  την 29ην   του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη       και ώρα 12.00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.                                                …
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 07:49

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 17-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17 ην     του µηνός Νοεµβρίου  του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,30 π.µ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 2-12-2015 Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά  Ζυγούρη Αναστασίας 101 κατοίκων απαλλοτριώσεις έκτασης 159.263,04 τ.µ  από Φιλιππιάδα  έως Εγνατία για διάνοιξη ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ) 2. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  οικον. έτους 2016 3. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής…
Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 10:52

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 04-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 4 ην του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων, Τεχνικού προγράµµατος οικον.έτους 2015

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech