• Αρχική
  • Εξυπηρέτηση
  • Δημοτολόγιο
  • Χορήγηση Πιστοποιητικών

Χορήγηση Πιστοποιητικών

Χορήγηση πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης
Απαιτούμενα έγγραφα:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech