Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Επιτροπών

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Dημοτικό Κατάστημα την 27ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού στις τοπικές Κοινότητες D.Ε Αγίου Δημητρίου 240/2015 Χατζηκώστας
2. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω
Μουσωτίτσας Τ.Κ Μουσιωτίτσαςγια 95/2016 Χατζηκώστας
3. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού στις τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Σελλών 241/2015 Μπουσμπούρας
4. Συζήτηση επί 59/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων υπόθεση
Β. Γιαννάκη
5. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή ( επίδοση παραίτησης έφεσης στον Παύλο Ντάφλο)
6. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή ( επίδοση κλήσης μαρτύρων σε αγωγή Απ. Ορφανού)
7. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 1-11-2017 καθορισμός οριστικής τιμής απαλλοτριώσεων Επισκοπικού)
8. Ψήφιση πιστώσεων
9. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017
10. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων- εργασιών τεχνικού προγράμματος του Δήμου
11. Συμψηφισμός ενοικίων κληροδοτήματος Θ. Ζηκίδη με ανεξόφλητους
λογαριασμούς

     Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29ην του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς Οινοπνευματωδών ποτών- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στην Αναστασία Γούση του Θεοδούλου στην Τ.Κ Βαργιάδων

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29ην του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. ΄Εγκριση Η/Μ μελέτης : «Αποκατάσταση- ανάδειξη Ι.Μ Μεταμόρφωσης
Σωτήρος Τ.Κ Ρωμανού»
2. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων-εργασιών τεχνικού προγράμματος του Δήμου
3. Ψήφιση πιστώσεων
4. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων
συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»
6. Συζήτηση επί της γνωμοδότησης δικηγόρου για την υπόθεση Παύλου Ντάφλου
7. Τριμηνιαία έκθεση οικον. επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού A΄ τριμήνου 2017
8. Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών –σπουδαστών και φοιτητών ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης καθώς και για όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ Κουμαριάς
9. Έγκριση ισολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικ.Δημήτρη»
10. Έγκριση ισολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Σπ. Τζώρτζη»
11. Έγκριση ισολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Θεοχάρη Ζηκίδη»
12. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικ. Δημήτρη»
13. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Σπυρίδωνα
Τζώρτζη»
14. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Θεοχάρη Ζηκίδη»
15. Εκμίσθωση καταστημάτων (2) κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη
16. Ψήφιση πίστωσης 43,40 € κληρ. Νικ. Δημήτρη για πληρωμή Κων/νου
Αθανασόπουλου (επίδοση σε Μπεράτη)

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Γνωμοδότηση σε αίτημα της Ιονίας Οδού σχετικά με την κατασκευή «Οδού πρόσβασης σε υδατοδεξαμενή στην περιοχή Πέρδικα
Ιωαννίνων, ως ανεξάρτητο από την Ιόνια οδό έργο(Δασική οδοποία)
2. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς Οινοπνευματωδών ποτών- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στον Γεωργιάδη Νικόλαο του Κων/νου στην Τ.Κ Κοπάνης
3. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς Οινοπνευματωδών ποτών- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στην Αγγελική Κολιγιάννη του Δημητρίου στην Τ.Κ Βαργιάδων
 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την
28η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Ορισμός δικηγόρου Σύνταξη γνωμοδότησης υπόθεση Παύλου Ντάφλου)
2. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Αποστόλου Ορφανού κατά Δήμου πληρωμή έργου)
3. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 3-5-2017 Απαλλοτριώσεις Πεστών Αγ.Τριάδας ,Σκλίβανης οδική σύνδεση Ιόνιας με γέφυρα πλάκας)
4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση πλατείας Τ.Κ Κοπάνης
5. Ψήφιση πιστώσεων
6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων τεχνικού προγράμματος του Δήμου
7. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2017
8. Ανάκληση της 194 παρ 6/2016 απόφασης της Οικον. Επιτροπής που αφορά το έργο: Αποκατάσταση τοπικών οδών Βαλανιδιάς
4.000,00€

Καλείστε να προσέλθετε στην δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 13ην του µηνός Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10,45 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Εκλογή Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο της ∆ηµοτικής περιόδου (0603-2017 έως 31-08-2019)

2. Έκθεση πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον. έτους 2016

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 13:27

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13-03-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 13ην του µηνός Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Εκλογή Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο της ∆ηµοτικής περιόδου (06-03-2017 έως 31-08-2019)

2. Ακύρωση δηµοπράτησης του έργου: Βελτίωση δρόµου προς οικισµό Θαναίων Τ .Κ Τερόβου της 14ης Μαρτίου 2017

3. Ορισµός δικηγόρου

4. Ορισµός Συµβολαιογράφου

5. Ψήφιση πιστώσεων

6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 
28ην  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Επικύρωση της αριθμ. 21/2017 απόφασης Δημάρχου
2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017
4. Ορισμός δικηγόρου
5. Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου Βελτίωση δημοτικών οδών Τ.Κ Τερόβου
6. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασία Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ Μαντείου
7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ Αρτοπούλας
8. Ψήφιση πιστώσεων

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 31ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87


1. Επικύρωση της αριθµ. 5/2017 απόφασης ∆ηµάρχου (ανάθεση εργασιών αποχιονισµού)

2. ΄Εγκριση τοπογραφικής αποτύπωσης και οριοθέτησης οδού στην Τ.Κ Κρυφοβού

3. ΄Εγκριση µελέτης αποτύπωσης ρέµατος από γέφυρα Εγνατίας οδού έως γέφυρα Χελιµόδι.

4. Ορισµός δικηγόρων (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 5 Απριλίου 2017 κοιν Κουµαριάς αναίρεση της 53/2010 απόφασης Εφετείου Ιωαννίνων)

5. ∆ιακοπή εκµίσθωσης Κοιν. Καταστήµατος (Α-10) κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη από Γιαννάκη Σπύρο

6. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Θεοχάρη Ζηκίδη.

7. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Νικολάου ∆ηµήτρη.

8. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Σπ. Τζώρτζη.

9. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017

10. Επικύρωση- κατακύρωση διαγωνισµού για ην προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών οικον. έτους 2017

11. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόµενων έργων – εργασιών- µελετών

12. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 9.5 στρεµµάτων στην Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσας ,τµήµα του υπ΄αριθµ. 273 τεµαχίου χέρσου κοινού διανοµής 1961»

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την
28 του μηνός εκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13,30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Ψήφιση πιστώσεων
2. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή( τυροκομείο ραμεσιών (Παππά- Κρανάς)
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του
Τοπικού ιαμερίσματος Μελιάς»
4. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016 (αποδοχή
πίστωση 44.213,58€ Κ.Α 00-6711 Σχολικές επιτροπές - δικηγόροι)
5. Σύνταξη προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος ράσης του Δήμου .

Σελίδα 1 από 9

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120