Προβεβλημένα Νέα

  • 1
  • 2
  • 3
  Prev Next

  Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασία…

  08-11-2019 Hits:150 Νέα & Δελτία Τύπου George Thanasis - avatar George Thanasis

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Δωδώνης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση...

  Περισσότερα...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ κα…

  08-11-2019 Hits:41 Νέα & Δελτία Τύπου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Ο Δήμος Δωδώνης, κατ’ εφαρμογή : 1) Της περ. (αα) παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , 2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)   Θα προβεί...

  Περισσότερα...

  Δελτίο τύπου για την εκδήλωση με θέμα: «…

  06-11-2019 Hits:54 Νέα & Δελτία Τύπου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Δελτίο τύπου για την εκδήλωση με θέμα: «Σύγχρονες αντιλήψεις για την διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης», πραγματοποίησε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δωδώνης στο Κέντρο Υγείας Δερβιζιάνων.

       Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δωδώνης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα, πραγματοποίησε εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης της οστεοπόρωσης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2...

  Περισσότερα...

  Επανάληψη του διαγωνισμού του έργου : «Α…

  18-10-2019 Hits:138 Νέα & Δελτία Τύπου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης με το αρ. 166/2019  πρακτικό αποφάσισε την επανάληψη του διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση αγροτικούδρόμου από Ψήνα προς Σμόλιτσα» στις 29-10-2019 ημέρα Τρίτη και...

  Περισσότερα...

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

  15-10-2019 Hits:312 Νέα & Δελτία Τύπου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Ο Δήμαρχος Δωδώνης     ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 και τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης...

  Περισσότερα...

  Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων του ν. 23…

  10-10-2019 Hits:138 Νέα & Δελτία Τύπου George Thanasis - avatar George Thanasis

       Με την παρούσα σας ενημερώνουμε , σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2308/95, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4613/2019, ότι...

  Περισσότερα...

  Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έ…

  07-10-2019 Hits:144 Νέα & Δελτία Τύπου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Δωδώνης με την αρ. 156/19 απόφαση ακυρώνει τον διαγωνισμό της 8 ης Οκτωβρίου 2010 του έργου: «Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δ. Σχολείου Ραβενίων», λόγω μη κλίσης,...

  Περισσότερα...

  Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την…

  26-09-2019 Hits:212 Νέα & Δελτία Τύπου George Thanasis - avatar George Thanasis

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΨΗΝΑ ΠΡΟΣ ΣΜΟΛΙΤΣΑ», με προϋπολογισμό 40.000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24%  Το έργο συντίθεται από τις...

  Περισσότερα...

  Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την…

  26-09-2019 Hits:224 Νέα & Δελτία Τύπου George Thanasis - avatar George Thanasis

                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου...

  Περισσότερα...
  • 1
  • 2
  • 3
  Prev Next

  145.2018

  30-11-2018 Hits:594 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Πλατανίων της Δημοτικής Ενότητας Σελλών σε ‘Τσερίτσανα’. (επανυποβολή αιτήματος). 

  Περισσότερα...

  254.2018

  09-11-2018 Hits:587 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Συζήτηση αίτησης Βασιλείου Δόση εμπειροτέχνη κατοίκου Μουσιωτίτσας, για την πληρωμή του για εργασίες που έχει εκτελέσει χωρίς υπογραφή σύμβασης το 2014

  Περισσότερα...

  252.2018

  09-11-2018 Hits:583 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα του B΄ τριμήνου του οικον. έτους 2018 

  Περισσότερα...

  253.2018

  09-11-2018 Hits:597 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Απόφαση Δ.Σ για ορισμό Δημάρχου κ. Χρήστου Ντακαλέτση ως υπεύθυνου για να ορίσει εκπρόσωπο που θα είναι υπεύθυνος για τις συναλλαγές των λογαριασμών ΠΔΕ, θα διαχειρίζεται το ΟΤΡ και θα...

  Περισσότερα...

  251.2018

  09-11-2018 Hits:587 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Συμμετοχή του Δήμου Δωδώνης στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας 

  Περισσότερα...

  250.2018

  09-11-2018 Hits:558 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωδώνης. 

  Περισσότερα...

  249.2018

  09-11-2018 Hits:611 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Διαγραφή τελών ύδρευσης, από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

  Περισσότερα...

  248.2018

  09-11-2018 Hits:638 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

  Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου»Δημοτικό Κατάστημα» στην Τ.Κ. Δραμεσιών 

  Περισσότερα...

  247.2018

  09-11-2018 Hits:581 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

   Διαγραφή  ποσού που έχει καταβληθεί από τον  μισθωτή του Κοινοτικού καταστήματος Δραμεσιών

  Περισσότερα...
  • 1
  • 2
  • 3
  Prev Next

  Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-11-20…

  06-11-2019 Hits:54 Επιτροπών George Thanasis - avatar George Thanasis

       Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα...

  Περισσότερα...

  Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 29-10-2019

  29-10-2019 Hits:75 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

   Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση...

  Περισσότερα...

  Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-…

  14-10-2019 Hits:84 Επιτροπών George Thanasis - avatar George Thanasis

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα την 18ην      του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα...

  Περισσότερα...

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΖΩΡΤ…

  02-10-2019 Hits:137 Επιτροπών George Thanasis - avatar George Thanasis

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 2/10/2019 Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 Αριθ. πρωτ.: 7727 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠ. ΤΖΩΡΤΖΗ»   Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η             Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι...

  Περισσότερα...

  Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στις 27…

  27-09-2019 Hits:134 Δημοτικού Συμβουλίου George Thanasis - avatar George Thanasis

                 Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική...

  Περισσότερα...

  Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-…

  24-09-2019 Hits:132 Επιτροπών George Thanasis - avatar George Thanasis

  Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ...

  Περισσότερα...

  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευ…

  18-09-2019 Hits:118 Επιτροπών George Thanasis - avatar George Thanasis

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αγία  Κυριακή  17 Σεπτεμβρίου  2019 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                ΔΗΜΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                    Αριθ.Πρωτ.7270/366 Ταχ.Δ/νση: Αγία Κυριακή Ταχ. Κώδικας: 455 00 Πληρ: Χρήστος Ζούπας E-Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ: 2654360131                                  Fαχ: 2654360120                                                                                                                                Πρόσκληση ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης   Σε εφαρμογή του...

  Περισσότερα...

  Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/09/20…

  13-09-2019 Hits:116 Επιτροπών George Thanasis - avatar George Thanasis

  Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14,00 μ.μ για τη...

  Περισσότερα...

  Πρόσκληση Του Δημοτικού Συμβούλου του επ…

  05-09-2019 Hits:144 Επιτροπών George Thanasis - avatar George Thanasis

       Σας προσκαλούμε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών),  την 8ην...

  Περισσότερα...

Τουρισμός

Επισκεφθείτε δημοφιλείς προορισμούς
στο Δήμο Δωδώνης....

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech