• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 15:05

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 20-07-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 20ην Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο Εισήγηση Οικον. Επιτροπής για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 Διαβίβαση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Μετατροπή ερευνητικής γεώτρηση Παρδαλίτσας σε παραγωγική», ανάδοχος Αλκυών Νικούλης προϋπολογισμού 24.500,00€ με Φ.Π.Α Ορισμός δικηγόρου (Προσφυγή ΤΕΡΝΑ) Ορισμός δικηγόρου (¨Εφεση Κων/νου…
Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 15:39

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 13-07-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 13ην Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ «Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόκτιστης τοιχοποιϊας Τ.Κ Δερβιζιάνων» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δόμων Τ.Κ Ψήνας» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δρόμων…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 29ην Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Δομολεσάς Τ.Κ Σενίκου» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Παρδαλίτσας» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Μελιγγών» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την 28ην του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευη και ώρα 12.00.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την 25ην του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). Εξειδίκευση πίστωση 245,00 € του Κ.Α 30- 7413.016 για την «Τροποποίηση μελέτης και επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την μεταφορά νερού σε Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Αγίου Δημητρίου » Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης « Τροποποίηση μελέτης και επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή…
Σελίδα 1 από 28

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech