• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 11:51

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-12-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις –Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Τερόβου ανάδοχος Γέροντας Αλέξανδρος 2. ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: Ασφαλτοστρώσεις –Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Τερόβου ανάδοχος Γέροντας Αλέξανδρος 3. Ορισμός δικηγόρου ανεπιτήρητα ζώα 4. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. ΄Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου για το οικον. Έτος 2020 2. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και Κοινοχρήστων χώρων Πολυγύρου, Ψήνας Δραγοψάς 70.000,00€ Κ.Α 30-7323.240 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ & ΣΑΕ 055) 3.…
Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 07:05

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-11-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Εξειδίκευση πίστωσης για «Συμμετοχή του Δήμου στο φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και προϊόντων Μέλισσας» 2. Έγκριση χορήγησης πρώτης (1) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Αποκατάσταση φωτισμοί οδών και Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μελλιγγών» Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Ιορδάνη Ν Καρπουτσή και Σια Ε.Ε. 3.…
 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Επικύρωση ή μη Ι πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω Δημοσίων συμβάσεων 2. Επανάληψη ή μη διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου από Ψήνα προς Σμολίτσα» 3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 2/10/2019 Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. πρωτ.: 7727 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠ. ΤΖΩΡΤΖΗ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνα Τζώρτζη» του Δήμου Δωδώνης έχοντας υπόψη: Tην αριθ. 2068/23-11-1974 δημόσια διαθήκη του Σπ. Τζώρτζη, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 243/23-01-1975 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών. Την αριθ. 9825/1978 απόφαση του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών, Την αριθ. 6393/2011 απόφαση του 2ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών, Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α΄/10.09.2013)…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Επικύρωση ή μη Ι πρακτικού του έργου: Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρήστων χώρων Κρυφοβού & Σερβιανών 2. Επικύρωση ή μη Ι πρακτικού του έργου: Αποπεράτωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ Πλατανίων 3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Οικον. έτους 2019 4.…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech