• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 09:35

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 09-10-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 9ην Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1.Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Τζώρτζη (προικοδότηση κοριτσιών κλήρωσης 2019) 2.Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη 3. Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για προικοδότησης κοριτσιών (κλήρωση 2020)- εκπλήρωση σκοπού κληροδοτήματος Σπ. Τζώρτζη 4. Σύνταξη πρακτικού Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» άγονου διαγωνισμού των ακινήτων επί της οδού Ν. Ζέρβα…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή 08/09/2020 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ.πρωτ. : 6143 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Προς Τον κ. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κύριοι, Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 09ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφειο της Οικονομικής Επιτροπής για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν.4555/2018. Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για τους εξής κάτωθι λόγους: Η δικάσιμος ημερομηνία είναι 14/09/2020 ημέρα Δευτέρα και θα…
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί "δια περιφοράς" την 10ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 24/07/2020 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. πρωτ.: 4748 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ» Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» Τ.Κ. Κουμαριάς του Δήμου Δωδώνης έχοντας υπόψη: Tην αριθ. 2454/16-01-1919 δημόσια διαθήκη του Νικολάου Δημήτρη, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 41/28-02-1968 πρακτικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Την αριθ. 7325/2008 απόφαση του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών, Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α΄/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα Την…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26ην Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 19.2.4 74.396,90€ 2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δωδώνης 3. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech