• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την 21ην του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Πρωτ 298/204-2021 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με θέμα προτεραιότητα έργων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ) οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος πρέπει να προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος έντος της προθεσμίας 31-05-2021 , σύμφωνα με την αρ.…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή 22/04/2021 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ.πρωτ. : 2492 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Προς Τον κ. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την 26ην του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). . Ορισμός δικηγόρου – Κατάθεση πρόσθετου λόγου ακύρωσης επί της ακυρώσεως του Δήμου Δωδώνης κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώπιον Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα Η΄τριμελές Ορισμός δικαστικού Επιμελητή…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 20ην του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 1.Ορισμός δικηγόρου (Συμβούλιο Επικρατείας 15-12-2020 (υπόθεση Ζούμπου Βασιλείου Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Βασιλείου Πέτρου) Ορισμός δικηγόρου ( βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για άτομο που έχει αποβιώσει και δεν υπάρχουν στοιχεία στο Δήμο ( Στο δημοτολόγιο είναι γραμμένος Παππάς Ιωάννης του Παύλου και στο κτηματολόγιο Παύλου Ιωάννης του Παύλου) Επικύρωση της…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή 12/04/2021 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ.πρωτ. : 2195 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Προς Τον κ. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την 14ην του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι στις 14-04-2021 δικάζεται στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα Η΄τριμελές η από 24-7-2020 με αριθμό κατάθεσης ΑΚ 1026/2020 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Δωδώνης κατά του…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 24ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι απαιτείται , σύμφωνα με το αριθμ. 1672/19-3-2021 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, α)εναρμονισμός εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ .έτους 2021 και β) η προθεσμία ανάρτησης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα έκτακτου προσωπικού…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech