• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στο Γραφείο του Δημάρχου την 13ην του μηνός Μαίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. ΄Εκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον .έτους 2018.2. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Δωδώνης για διέλευση από δημοτικές εκτάσεις για το Πρόγραμμα Γεωφυσικών Καταγραφών δύο διαστάσεων (2D) στην περιοχή ΄Αρτας -Πρέβεζας Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 11:36

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-02-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωση κοιν. έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση «Tζούλα» Τ.Κ Μελιγγών2. ΄Εγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου: Συντήρηση - Βελτίωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Δερβιζιάνων- Αλεποχωρίου Μπότσαρη- Πλαιοχωρίου Μπότσαρη»3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 2.000 τ,μ στην Τ.Κ. Μουσιωτίτσας για κατασκευή πρόχειρου καταλύματος ζώων (αιγοπρόβατα)4.…
Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στο Γραφείο του Δημάρχου την 28ην του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Κοινοποίηση: 1. Χρήστο Αν. Ζούπα Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ 3.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΡΑΣ 4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα 1 ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του…
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 11:41

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-01-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 ) 1. «Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ -Κατακύρωση αποτελέσματος 66905 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου οικον. έτους 2019» 2. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ -Κατακύρωση αποτελέσματος 63700 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡ5Ν ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ» 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης…
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι το Π.Δ για τον « Χαρακτηρισμό της υδάτινης χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμού δόμησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση λήγει στις 21-01-2019 1. Χαρακτηρισμός της υδάτινης…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech