Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης

ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ

4ος αι.Αρχικά η Δωδώνη διατηρεί την όψη μυκηναϊκού υπαιθρίου ιερού υπό την ιερά ΦΗΓΟ (δέντρο βαλανιδιάς) με οικισμό, που σκεπάζει τ'αγάλματα του Δία. Χτίζεται αργότερα μικρός ναός του δία και το πρυτανείο για ιερείς και άρχοντες. Ακολουθούν οι οικίσκοι Διώνης, γυνάικας του Δία, θέμιδας και Αφροδίτης. 334-323 Ο Μ. Αλέξανδρος χτίζει το βουλευτήριο 3ος αι. Ο Πύρρος και ο γιός του αλέξανδρος χτίζουν τον ναό του Δία με ιωνικές στοές στην αυλή της ΦΗΓΟΥ, τον ναό του Ηρακλή και το θέατρο διαμ. 135μ. με δύο διαζώματα, χωρητικότητας 17.000 θεατών. 219 Καταστροφή του ιερού της Δωδώνης απο τον Αιτωλό στρατηγό Δωρίμαχο. 218 ο Φίλιππος ο Ε' και οι Ηπειρώτες ανοικοδομούν τα ιερά πλύν του Πρυτανείου, κάνουν το θέατρο πολυπλοκότερο και δυτικά αυτού χτίζουν στάδιο σ' αντικατάσταση παλαιοτέρου.

ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

310 Ο Ρωμαίος Οκτάβιος Αύγουστος μετατρέπει το θέατρο σε αρένα θηριομαχίας. 380 Γίνεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Μ. Θεοδόσιος, το μαντείο σιγεί, το θέατρο και η ιερή κατοικία καταστρέφονται. Το 391 ο ύπατος Σύμμαχος ξεριζώνει την αιωνόβια ΦΗΓΟ και χτίζεται στη θέση της ναός ρυθμού βασιλικής. 6ος αι. Εισβολή των Σλάβων και εγκατάλειψη της Δωδώνης. Τα ορμητικά νερά του Τόμαρου με τις προσχώσεις καλύπτουν τα ερείπια. 1875 και 1921 Ανασκαφές απο τον πολιτικό Καραπάνο και καθ. Γ. Σωτηριάδη. 1929-1932 Ο καθηγητής αρχαιολογίας Δ. Ευαγγελίδης συνεχίζει την ανασκαφή. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με συνεργάτη τον Σ. Δάκαρη ανακαλύπτει σπουδαία ευρήματα. 1960-1963 Ο Σ. Δάκαρης μετέπειτα καθηγητής αρχαιολογίας με βοηθό του το Μουσελίμη, συνεχίζουν την ανασκαφή και αναστηλώνουν το θέατρο, το Βουλευτήριο και άλλα κτήρια.

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find info that is useful. You can find reliable information prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients view about cost of cialis. What is the most momentous data you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low wish isn't the same as impotency, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile malfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile disfunction remedies like Cialis, check with a doctor that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another medicament is appropriate for you.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120