Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016 10:28

πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στις 28-11-2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 28ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοινώσεις- Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο
Θέμα 1 ον : Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Αντικατάσταση τμημάτων
εξωτ. δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πεντόλακκου»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 2 ον : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Επισκευή κτιρίου παλαιού μαγειρείου Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Μελιγγών»
Δήμου Δωδώνης.
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 3 ον : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου
ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου
Δωδώνης»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 4 ον : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση οδού Κωστάνιανη – Λύγγος»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 5 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου «Αποπεράτωση Πνευματικού κέντρου Δ.Δ. Μυροδάφνης»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 6 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Παλαιοχωρίου
Μπότσαρη» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 7 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ Σιστρουνίου» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 8 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ Θεριακησίου» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 9 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών δρόμων Τ.Κ
Αλεποχωρίου Μπότσαρη» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 10 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ Μπαουσιών» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 11 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Βελτίωση –τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Τ.Κ Μπεστιάς»
Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 12 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ Δερβιζάνων, Γεωργάνων, Αχλαδέων,
Βαργιάδων, Πεντολάκκου» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 13 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Συντήρηση οδού Λίππα – Κ Λίππα» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 14 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ Δωδώνης» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 15 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις εσωτ. Οδικού δικτύου Τ.Κ Αγίου
Νικολάου» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 16 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Ασφαλτόστρωση οικισμού Ρίμες Τ.Κ Πεντολάκκου» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 17 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Διάνοιξη – διαπλάτυνση δρόμων και διευθέτηση όμβριων
υδάτων εντός οικισμού Τ.Κ Δερβιζάνων» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 18 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ Κοπάνης» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 19 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Διαμόρφωση χώρου πλατείας Τ.Κ Επισκοπικού» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 20 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων Τ.Κ
Κοπάνης» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 21 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων δημοτικών δρόμων από
Τ.Δ Βαργιάδων έως Τ.Δ Ελάφου» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 22 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μελιγγών» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 23 ον : Έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας του άρθρου 48 παρ.7
του Ν.3669/2008 εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
Τ.Κ Ραβενίων»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 24 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ Μουσιωτίτσας»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 25 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Συντήρηση οδού Κάτω Λίππα - Αχλαδέα»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 26 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευή κτιρίου παλαιού μαγειρείου Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ.
Μελιγγών»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 27 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Δραμεσιών και τοίχου
Αντιστήριξης δεξαμενής»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 28 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
Τοπογραφικής μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Τ.Κ Τερόβου»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 29 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
Υδραυλικής μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ
Τερόβου»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 30 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
Τοπογραφικής μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Τ.Κ Ρωμανού»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 31 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
Υδραυλικής μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ
Ρωμανού»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 32 ον : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ Μουσιωτίτσας» Δήμου Δωδώνης.
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 33 ον : Λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου(καφενείου) στην
Τοπική Κοινότητα Μαντείου και εκ νέου μίσθωσή του
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 34 ον : Λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου(καφενείου) στην
Τοπική Κοινότητα Βαρλαάμ, λόγω συνταξιοδότησης, και εκ νέου μίσθωσή του
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 35 ον : Λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου(καφενείου) στην
Τοπική Κοινότητα Επισκοπικού, και εκ νέου μίσθωσή του
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 36 ον : Προσωρινή παραχώρηση του κτιρίου του νέου Δημαρχείου στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Δωδωνούπολης για να χρησιμοποιηθεί σε δράσεις και
εκδηλώσεις του.
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 37 ον : Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων οικονομικής επιτροπής ως προς
τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2016»
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 38 ον : Προγραμματισμός έργων – προμηθειών και εργασιών που θα
πληρωθούν από ΣΑΤΑ το Οικον. έτος 2016
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 39 ον :Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 40 ον : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 41 ον : Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 42 ον : Κατανομή πιστώσεων έτους 2016 στις σχολικές επιτροπές του
Δήμου μας: α)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και β) για τις
λειτουργικές δαπάνες όλων των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Δωδώνης.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 43 ον : Αποδοχή έγκρισης της πρώτης φάσης του Δικτύου Υλοποίησης
Δράσεων INT-HERIT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 44 ον :Έγκριση για τη δημιουργία ομάδας έργου του Δικτύου Υλοποίησης
Δράσεων INT-HERIT το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος URBACT III.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 45 ον : Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «Local
Development Partnerships and Strategic Plans for Social Economy: Bottom-
Up» και ακρωνύμιο SEcBU: Τοπικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και
Στρατηγικά Σχέδια για την Κοινωνική Οικονομία στο πλαίσιο της 1ης
Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία
(EL-IT) 2014-2020.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 46 ον : Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «Take action to
avoid risking» και ακρωνύμιο PREVENTA: Ανάληψη δράσης για την
αποφυγή κινδύνων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 47 ον : Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «Network to
promote and preserve natural resources and heritage through tourist facilities
in a cross-border itinerary of rural tourism» και ακρωνύμιο AGRICAMP :
Δίκτυο για την προώθηση και διατήρηση των φυσικών πόρων και της
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διευκόλυνσης των τουριστικών
τροχόσπιτων στη διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-
2020.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 48 ον : Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο
Δωδώνης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 49 ον : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωδώνης στην Πράξη «Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 – Ορισμός
εκπροσώπου για την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 50 ον : Ορισμός Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου Δωδώνης για τη
λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 51 ον : Εγγραφή στον προϋπολογισμό και κατανομή χρηματοδότησης
του Δήμου Δωδώνης ποσού 50.000 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)-
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 52 ον : Προσωρινή παραχώρηση αίθουσας (Γραφείο Δασκάλου) του
κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μουσιωτίτσας στο Σωματείο «Ένωση
Ολοκαυτώματος Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας», για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα
του Σωματείου.
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 53 ον : Διαγραφή τελών ύδρευσης, προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ
από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 54 ον : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην
Θεσσαλονίκη από 1- 3 Δεκεμβρίου 2016 για συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο
της ΚΕΔΕ
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 55 ον : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016-τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 56 ον : Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 18/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ» με θέμα: «Κατάρτιση
προϋπολογισμού έτους 2017»
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 57 ον : Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. έτος
2017 και στο εξής
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 58 ον : Καθορισμός τελών ύδρευσης για το Οικον. έτος 2017 και στο εξής
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 59 ον : Προτάσεις – Εισηγήσεις για μεταβολές σχολικών μονάδων
σχολικού έτους 2017-18»
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 60 ον : Συζήτηση αιτήσεως του Στρατή Κωνσταντίνου του Ευστρατίου
κατοίκου Τ. Κ Σιστρουνίου με θέμα «Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης».
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech