Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 16:57

Πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας του έργου "ΙΝΤ-HERIT"

Η πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας του έργου "ΙΝΤ-HERIT" που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στο δημαρχείο Δωδώνης.

Η Τοπική Ομάδα συγκροτήθηκε μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στόχος της είναι να αναλύει τις τοπικές προκλήσεις που σχετίζονται με την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και να καταθέτει προτάσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Τοπική Ομάδα εκπροσωπούνται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων αλλά και η Τράπεζα Ηπείρου.

Στην πρώτη συνάντηση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Χρήστος Ντακαλέτσης και οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών Γιώργος Θεοχάρης και Πολιτισμού Θωμάς Καραπάνος.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλα τα μέλη της Τοπικής Ομάδας και τόνισε ότι οι προτάσεις της για το πολιτιστικό και το περιβαλλοντικό απόθεμα του Δήμου θα αποτελέσουν άξονα για ανάλογες παρεμβάσεις του Δήμου.

Αναλυτικά οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει η Τοπική Ομάδα  περιλαμβάνουν:

- Την ανάλυση των τοπικών προκλήσεων και την αναζήτηση λύσεων

- Τη διάχυση των αποτελεσμάτων από τις διακρατικές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο

- Τη μεταφορά των καλών πρακτικών και της τεχνογνωσίας από τις διακρατικές συναντήσεις

- Τη συνεισφορά στη διαμόρφωση ενός επιχειρησιακού πλαισίου εφαρμογής για τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech