• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 11:49

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει «διά περιφοράς» την 30 ην του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τηςημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. Η συνεδρίαση γίνεται «δια περιφοράς» λόγω της λήψης των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020) και το γεγονός ότι τα παρακάτω θέματα πρέπει επειγόντως να συζητηθούν για την εύρυθμηλειτουργία του ΔήμουΓια κάθε θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών…
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 08:02

Πρόσκληση Δ.Σ. 27-02-2020

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 27ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Ανακοινώσεις – Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο Θέμα 1ον: Επιβολή πρόστιμου για λαθραία υδροληψία σε υδρολήπτες του…
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 07:51

Απόφαση Δ.Σ. 01.2019

Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Δωδώνης οικονομικού έτους 2019 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 31ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Κοινοποίηση: 1. Σταύρο Χορέβα Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Τοπ.…
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 4555/2018, όπως και το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 174 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 31ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα…
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 15:31

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 17-12-2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 17ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Κοινοποίηση: Σταύρο Χορέβα Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Τοπ. Οικον.…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech