Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 13:52

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 29-03-2017

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 29ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 21.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Καλείστε να προσέλθετε στην δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 13ην του µηνός Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10,45 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Εκλογή Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο της ∆ηµοτικής περιόδου (0603-2017 έως 31-08-2019)

2. Έκθεση πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον. έτους 2016

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 13:27

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13-03-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 13ην του µηνός Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Εκλογή Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο της ∆ηµοτικής περιόδου (06-03-2017 έως 31-08-2019)

2. Ακύρωση δηµοπράτησης του έργου: Βελτίωση δρόµου προς οικισµό Θαναίων Τ .Κ Τερόβου της 14ης Μαρτίου 2017

3. Ορισµός δικηγόρου

4. Ορισµός Συµβολαιογράφου

5. Ψήφιση πιστώσεων

6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου

Πρόσκληση
     Του Δημοτικού Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κατά τις δημοτικές εκλογές του μηνός Μαΐου 2014 

     Σας προσκαλούμε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών), την 5ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ για την διεξαγωγή της προβλεπόμενης από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) εκλογής:
1 Του Πρόεδρου, του Αντιπρόεδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης
2 Των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δωδώνης
Στη συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.


Ο Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Κοινοποίηση:
1.ΧΡΗΣΤΟ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ Δήμαρχο
2. Σταύρο Χορέβα
Δ/ντη του Δήμου
3.Γραμματεία Δ.Σ (Χρήστο Αν. Ζούπα)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Δωδώνης
1 ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοχάρη
2 ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευστράτιου
3 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Απόστολου
4 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη
5 ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα
6 ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου
7 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ του Μιχαήλ
8 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παύλου
9 ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΑΡΙΝΑΣ) του Κωνσταντίνου
10 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστάσιου
11 ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτήριου
12 ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
13 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του Γεώργιου
14 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικόλαου
15 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου
16 ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παύλου
17 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γρηγόριου
18 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου
19 ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα
20 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία
21 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Παναγιώτη
22 ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ του Αθανάσιου
23 ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Απόστολου
24 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
25 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
26 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Περικλή
27 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΑΥΓΓΕΛΟΣ του Θεόφιλου
2

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 28ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 
28ην  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Επικύρωση της αριθμ. 21/2017 απόφασης Δημάρχου
2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017
4. Ορισμός δικηγόρου
5. Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου Βελτίωση δημοτικών οδών Τ.Κ Τερόβου
6. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασία Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ Μαντείου
7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ Αρτοπούλας
8. Ψήφιση πιστώσεων

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 31ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87


1. Επικύρωση της αριθµ. 5/2017 απόφασης ∆ηµάρχου (ανάθεση εργασιών αποχιονισµού)

2. ΄Εγκριση τοπογραφικής αποτύπωσης και οριοθέτησης οδού στην Τ.Κ Κρυφοβού

3. ΄Εγκριση µελέτης αποτύπωσης ρέµατος από γέφυρα Εγνατίας οδού έως γέφυρα Χελιµόδι.

4. Ορισµός δικηγόρων (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 5 Απριλίου 2017 κοιν Κουµαριάς αναίρεση της 53/2010 απόφασης Εφετείου Ιωαννίνων)

5. ∆ιακοπή εκµίσθωσης Κοιν. Καταστήµατος (Α-10) κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη από Γιαννάκη Σπύρο

6. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Θεοχάρη Ζηκίδη.

7. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Νικολάου ∆ηµήτρη.

8. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 κληροδοτήµατος Σπ. Τζώρτζη.

9. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017

10. Επικύρωση- κατακύρωση διαγωνισµού για ην προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών οικον. έτους 2017

11. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόµενων έργων – εργασιών- µελετών

12. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 9.5 στρεµµάτων στην Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσας ,τµήµα του υπ΄αριθµ. 273 τεµαχίου χέρσου κοινού διανοµής 1961»

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017 14:00

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-01-2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 31ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20.00

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016 10:04

Απόφαση Δ.Σ. Αριθμός 282.2016

     Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση χώρου πλατείας Τ.Κ Επισκοπικού» Δήμου
Δωδώνης.

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την
28 του μηνός εκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13,30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Ψήφιση πιστώσεων
2. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή( τυροκομείο ραμεσιών (Παππά- Κρανάς)
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του
Τοπικού ιαμερίσματος Μελιάς»
4. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016 (αποδοχή
πίστωση 44.213,58€ Κ.Α 00-6711 Σχολικές επιτροπές - δικηγόροι)
5. Σύνταξη προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος ράσης του Δήμου .

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120