Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017 11:40

Πρόσκληση για Επιτροπή Διαβούλευσης 27-12-2017

Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης (17ο Χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών)  την 27ην   του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη       και ώρα 12.00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

                                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Γνωμοδότηση   για το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2018.
  2. Γνωμοδότηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2018
  3. Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης Δήμου Δωδώνης  οικον. έτους 2018.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (28-12-2017) και ώρα 11 π.μ οπότε και θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία.                                 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120