• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

Ο Δήμος Δωδώνης και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δωδώνης ενημερώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της νεοσύστατης αυτής δομής, καθώς ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2019. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δωδώνης είναι μία δομή που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη & Καταπολέμηση Διακρίσεων». Συνιστά το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Παρέχει ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ωφελούμενους επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι…
Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Δωδώνης Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 270.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 217.741,94€ ΦΠΑ : 52.258,06 €). Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από: Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» ποσό 210.000,00 € Δήμος Δωδώνης ίδια έσοδα ποσό 60.000,00 € Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης…
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δωδώνης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δωδώνης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δωδώνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ 1 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25 2 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση -Διάθεση 25 3 Εθελοντισμός: Πυρκαγιές - Πλημμύρες 25 4 Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά 25 5 Θεατρικό…
Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΟΥ», με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24% , Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 3.263,50€, ΤΕΧΝΙΚΑ 7.718,20€ και ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 30.594,00€, με συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ 24%). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς όπως και όλα τα έγγραφα του έργου και του διαγωνισμού , ελεύθερα από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-12-2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. με το…
Ο Δήμος Δωδώνης εκφράζει την θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την γειτονική χώρα. Στέκεται αλληλέγγυος στους κατοίκους των περιοχών της γειτονικής μας χώρας Αλβανίας που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό ανάμεσα σε Δύρραχιο και Τίρανα. Ενημερώνουμε ότι δια του Κέντρο Κοινότητας , από την Παρασκευή 06/12/2019 έως την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, ξεκινάει η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία εν συνεχεία θα μεταφερθούν στους πληγέντες στην Αλβανία. Οι διαδικασίες συλλογής και μεταφοράς θα πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου. Έπειτα από επικοινωνία που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Ηπείρου με την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της…
Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΩΝΗΣ», με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24% , Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.591,00€, ΤΕΧΝΙΚΑ 13.233,60€, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 2.713,50€ και ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 24.054,50€, με συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ 24%) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς όπως και όλα τα έγγραφα του έργου και του διαγωνισμού , ελεύθερα από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. με…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech