• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

Ο Δήμος Δωδώνης διακηρύττει ότι την 21 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 και ώρα 11:00 πμ (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα, θα διεξαχθεί Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 & 117 του Ν.4412/2016 κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011360643 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών». H προμήθεια «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες α) CPV 42993100-4 «Συσκευές χλωρίωσης»…
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κρυφοβού. Έχοντας υπόψη: 1. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2020 2. Τι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κρυφοβού Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κρυφοβού και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ…
Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020 07:34

URBACT IoTXchange

Εγκρίθηκε η 2η Φάση του Ευρωπαϊκού Έργου IoTXchange Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη σχεδίων μετάβασης στην ψηφιακή εποχή με πρακτικές που βασίζονται σε λύσεις Internet of Things (IoT), με σκοπό την αύξηση της ποιότητας ζωής σε μικρές και μεσαίες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συνολικό προϋπολογισμό 744.166,92 €, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε 70% έως 85%, το έργο διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών σε μια διαδικασία κοινής μάθησης, προκειμένου να επιτρέψει σε όλους τους εταίρους να αντιμετωπίσουν, από μια νέα προοπτική , προβλήματα που εντοπίζονται ως κοινά σε μια προσπάθεια επίλυσής τους στο μέλλον. Ο Δήμος Fundão (Πορτογαλία)…
Ο Δήμος Δωδώνης συμβάλλοντας στην άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στην καθημερινότητά μας και στην ψυχική υγεία, προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα λήψης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής από επαγγελματία Ψυχολόγο, μέσω τηλεφώνου, και -εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι- τη διενέργεια συνεδριών δια ζώσης, μέσω προγραμματισμένων ραντεβού όπου θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 2654360113 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00 έως 16:00. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΡΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020, Εθελοντική Αιμοδοσία που οργανώθηκε από τον Δήμο Δωδώνης, μέσω των κοινωνικών του δομών “Κέντρο Κοινότητας’’ και πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι’’, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και τη συνδρομή του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ερυθρού Σταυρού. Η συμμετοχή των εθελοντών αιμοδοτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς περισσότεροι από πενήντα (50) συμπολίτες μας προσήλθαν για να προσφέρουν αίμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που ανέκυψαν εξαιτίας του κορωνοϊού Covid 19. Ο Δήμος Δωδώνης, αντιλαμβανόμενος την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της προσφοράς αίματος, προχωρά στη δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, η οποία θα…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech