• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

Ο Δήμαρχος Δωδώνης, έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ. Α΄20-3-2020 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 Το άρθρο 37, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου δια σποράς του κορωνοϊού…
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 08:29

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΝΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Δήμος Δωδώνης, από τις 13 έως τις 15 Απριλίου, υλοποίησε δράση που αφορούσε στη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε, συνολικά, διακόσιες εξήντα (260) οικογένειες και μονοπρόσωπα νοικοκυριά, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και κατοικούν μόνιμα στις τέσσερις δημοτικές ενότητές του. Η διανομή τροφίμων πραγματοποιήθηκε σε εκατόν είκοσι τρεις (123) ωφελούμενους του επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)». Επιπλέον, οι κοινωνικές δομές του Δήμου Δωδώνης, Κέντρο Κοινότητας και Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», πραγματοποίησαν διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε εκατόν τριάντα επτά (137) οικογένειες και μονοπρόσωπα…
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει δύο (2) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιχορήγηση ή/και Αιγίδα για: Φορείς που διαχειρίζονται Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά Δράσεις Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού Ο προσκλήσεις απευθύνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς, για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2020. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων ή να εγγραφούν, ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr), ως τις 15/04/2020. Στη συνέχεια, θα μπορούν να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα Επιχορήγησης ή/και Αιγίδας, με ανάλογη ηλεκτρονική διαδικασία (http://drasis.culture.gr/index.php/aithma-epixorigisis/submit), ως…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Δωδώνης προκειμένου να αναθέσει τις εργασίες περισυλλογής, μεταφοράς, σταβλισμού και φύλαξης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών), σύμφωνα με το άρθρο 17, του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12-3-2012, τεύχος Α΄) μέχρι την εκποίησή τους, με διαδικασίες πλειοδοτικού διαγωνισμού, καλεί τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν στο Δήμο Δωδώνης εντός Δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, τεχνοοικονομική προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης (www.dodoni.gr) και από το τηλέφωνο 265436146 (Κα Γεωργαλή), τις…
Επιστολή στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου απέστειλε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου Χρήστος Ντακαλέτσης με αφορμή την απόφαση για λειτουργία δομής ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ασπραγγέλους Ιωαννίνων. Ο κ. Ντακαλέτσης καυτηριάζει την απουσία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και των αυτοδιοικητικών θυμίζοντας την δέσμευση του Υπουργού στη συνάντησή του με την ΠΕΔ Ηπείρου ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί. Ζητά να επανεξεταστεί η απόφαση και να ληφθούν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της περιοχής του Ζαγορίου. Η επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ έχει ως εξής: Πληροφορηθήκαμε, με έκπληξη, από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. ότι πρόκειται να λειτουργήσει δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στη θέση Άγιος Αθανάσιος…
Στο παρακάτω συνημμέμο θα βρείτε οδηγίες που εξέδωσε η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του COVID-19

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech