• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25-5-2021
Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 16:06

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25-5-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   δια περιφοράς  την 25ην  του μηνός  Μαΐου  του έτους 2021 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12.00.μ.  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

  1. Εξειδίκευση πίστωση 245,00 €  του  Κ.Α 30- 7413.016  για την «Τροποποίηση μελέτης και επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την μεταφορά νερού σε Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Αγίου Δημητρίου »
  2. Ανάθεση   και ψήφιση πίστωσης  « Τροποποίηση μελέτης και επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την μεταφορά νερού σε Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Αγίου Δημητρίου »

 

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech