• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Προσκλήσεις
 • Επιτροπών
 • Πρόσκληση έκτακτης οικονομικής επιτροπής στις 21-05-2021
Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 14:55

Πρόσκληση έκτακτης οικονομικής επιτροπής στις 21-05-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   δια περιφοράς  την 21ην  του μηνός  Μαΐου  του έτους 2021 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.00 μ.μ.  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

   Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι  σύμφωνα με  το υπ΄αριθμ. Πρωτ 298/204-2021  της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ  με θέμα προτεραιότητα έργων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, )  οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος πρέπει να προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος έντος της προθεσμίας  31-05-2021 , σύμφωνα με την  αρ. 6302/8-4-2021(ΦΕΚ 1399Β΄) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 22766/9-4-2020 Κοινής Υπουργικής απόφασης «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» Β΄ 1386) .

  

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για το υποέργο 3 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ της πρόσκλησης ΑΤ11
 2. Έγκριση της Έκθεσης Τεκμηρίωσης των Υποέργων 1 και 2 του έργου «Δράσεις αντισεισμικής προστασίας δημοτικών κτιρίων δήμου Δωδώνης», που πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στην ΑΤ11 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης
 3. ΄Εγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ11 του  Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
 4. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή προτάσεων στις  Προσκλήσεις  ΑΤ08, ΑΤ12 και  ΑΤ14  του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
 5. Ανάθεση  της υπηρεσίας «Σύνταξη υδραυλικών μοντέλων και έλεγχο  επάρκειας εξωτερικών δικτύων ύδρευσης  και δεξαμενών της Δ.Ε Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 6.245,00€.
 6. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή επίδοση ασφαλιστικών μέτρων στον Ζαχάρη Τ.Κ Λύγγου
 7. Ορισμός δικηγόρου ( βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για άτομο που έχει αποβιώσει  και δεν υπάρχουν στοιχεία στο Δήμο ( Στο δημοτολόγιο είναι γραμμένος  Παππάς Ιωάννης του Παύλου και στο κτηματολόγιο  Παύλου Ιωάννης του Παύλου.

 

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech