• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-04-2021
Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 08:52

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-04-2021

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αγία Κυριακή    12/04/2021

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ           Αριθμ.πρωτ. : 2195
ΔΗΜΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                                                                                                       

                                                                    Προς

                                                                    Τον κ.

                                                              Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

          Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   δια περιφοράς  την 14ην  του μηνός  Απριλίου  του έτους 2021 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10,00 π.μ.  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

   Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι  στις 14-04-2021 δικάζεται στο Διοικητικό Εφετείο  Αθηνών  Τμήμα Η΄τριμελές  η από 24-7-2020 με αριθμό κατάθεσης ΑΚ 1026/2020 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Δωδώνης κατά του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων. 

  1. Ορισμός δικηγόρου Παράσταση στην δικάσιμο 14-04-2021
  2.  Αποδοχή γνωμοδότηση- παραίτηση από  α) της αριθμ. 527/2018   ακύρωση της 220/2017 απόφασης Δ.Δ Αποθεματικά του Δήμου β) της αριθμ.1099/2019 και γ)  της αριθμ. 3050/2019 αιτήσεις ακύρωσης του Δήμου Δωδώνης ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της  Επικρατείας «Καθορισμός λειτουργίας  τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός  προγραμματισμός των φορέων δικάσιμος 20-4-2020

 

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 08:57

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech