• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-03-2021
Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 12:32

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-03-2021

          Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 24ην  του μηνός  Μαρτίου  του έτους 2021 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 11,00 π.μ.  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

   Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι απαιτείται ,  σύμφωνα με το αριθμ. 1672/19-3-2021 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, α)εναρμονισμός  εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού  του Δήμου  οικ .έτους 2021  και β) η προθεσμία  ανάρτησης  στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα έκτακτου προσωπικού λήγει  στις 31-03-2021

 

  1. Εναρμονισμός εγγραφών  προϋπολογισμού του Δήμου Δωδώνης Έτους 2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  έτους 2021 στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
  3. Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 25/2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά τον « Ορισμό δικηγόρου  για την ενδικοφανή  προσφυγή κατά  της ΡΑΕυπ΄αριθμ.ΒΕΒ -2082/2021
  4. Έγκριση διορθωμένων όρων διακήρυξης των έργων: 1), «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω Μουσιωτίτσας Τ.Κ. Μουσιωτίτσας» και 2)«Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης - Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Αβγού, Κρυφοβού, Μολυβαδιάς, Ποταμιάς».
  5. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 249/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα τέλη ύδρευσης  για το 2021 και εφεξής

 

 

 

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech