• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-02-2021
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 12:13

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-02-2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αγία Κυριακή    25/02/2021

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ           Αριθμ.πρωτ. : 1165
ΔΗΜΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                                                                                                       

                                                                    Προς

                                                                    Τον κ.

                                                              Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

          Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 26ην  του μηνός  Φεβρουαρίου  του έτους 2021 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11,00 π.μ.  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

 

   Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι η προθεσμία  ανάρτησης  στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα προσωπικού λήγει  στις 01-03-2021

 

1.Καθορισμός πρόσθετων προσόντων  των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου  που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων  έτους 2021

  1. Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. Β Ε Β -2033/2021 βεβαίωσης παραγωγού της Ρ.Α.Ε

 

 

 

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech