• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Προσκλήσεις
 • Επιτροπών
 • Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή στις 23-02-2021
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 12:55

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή στις 23-02-2021

Καλείστε να προσέλθετε  στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 23ην  Φεβρουαρίου 2021 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11,00 π.μ για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

 

 1. Έγκριση πρακτικού IΙΙ-   κατακύρωση  διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  του Δήμου  οικον. έτους 2021
 2. Επικύρωση  της αριθμ. 1/2020 απόφασης Σχολικής Επιτροπής  Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Δωδώνης με θέμα Έγκριση απολογισμού Β/θμιας εκπαίδευσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019
 3. Έγκριση ή μη  πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΩΣ ΣΕΡΙΖΙΑΝΑ
 4. Διαβίβαση πρακτικού  ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΛΑΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.
 5. ΄Εγκριση τέταρτης (4ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραποτάμιας περιοχής στον Οικισμό Τύριας .Κ Μπαουσιών Δήμου Δωδώνης με  ανάδοχο την εταιρεία Νάκος Κων/νος και Σία Ι.Κ.Ε
 6. ΄Εγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού από θέση Προφήτης Ηλίας Τ.Κ Αγίου Νικολάου προς αγροτικές περιοχές Γουβες, Χανια,Κουφαλόγγια, Αγιος Κων/νος (Επικαιροποίηση ΙΙ)
 7. ΄Εγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών- κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την « Διαχειριστική μελέτη δάσους Αγ. Ανδρέα»
 8. ΄Εγκριση ή μη πρακτικού Ι για Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης» με κωδικό ΜIS 5038021
 9. ΄Εγκριση ή μη  παρακτικού ΙΙ για «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2 και 3 (Παραδοτέα 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 & 3.1.1) του έργου MileSTONES IIΙ «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
 10. Αίτημα για διάλυση εργολαβικής σύμβασης του έργου: Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΤΚ Σμυρτιάς» Παύλου Ντάφλου.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Βελτίωση οδικού δικτύου Τ .Κ Μουσιωτίτσας
 12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Βελτίωση  αγροτικής οδοποιϊας Τ.Κ Σερβιανών
 13. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου:  Διαμόρφωση  πλατείας  Δομολεσάς Τ.Κ Σενίκου
 14. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Βελτίωση αγροτικών δρόμων Τ.Κ Ψήνας
 15. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση Νεκροταφείου Τ.Κ Καταμάχης
 16. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Μελιγγών
 17. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου:  Διαμόρφωση πλατείας  Δομολεσάς Τ.Κ Σενίκου
 18. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Βελτίωση δρόμου προς οικισμό Θαναίων Τ.Κ Τερόβου
 19. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Παρδαλίτσας
 20. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Κατασκευή λιθόκτιστης τοιχοποιϊας Τ.Κ Δερβιζιάνων
 21. Ορισμός ετήσιας διμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων μελών Επιτροπης Διαγωνισμών ΜΗΜΕΔ
 22. Ενέργειες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Δωδώνης
 23. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση πλατειών κοινοχρήστων χώρων και οδών» κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη
 24. Επικύρωση της αριθμ. 86/2020 απόφαση της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου με θέμα Κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2021».
 25. Επικύρωση της αριθμ. 87/2020 απόφασης του Διοικητικού με θέμα «Ψήφιση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021».
 26. Επικύρωση της αριθμ. 88/2020 απόφασης του Διοικητικού με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
 27. Επικύρωση της αριθμ. 89/2020 απόφασης του Διοικητικού με θέμα :Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δωδώνης του οικονομικού έτους 2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η διαφορά που προκύπτει εξ αυτών, από τον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012:
 28. Επικύρωση της αριθμ. 91/2020 απόφαση της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου με θέμα :3η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου
 29. Έγκριση της υπ΄αριθμ 17/2020 απόφασης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού»
 30. Έγκριση της υπ΄αριθμ 20 /2020 απόφασης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα: Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2021
 31. Έγκριση της υπ΄αριθμ 21/2020 απόφασης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα :Ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το έτος 2021
 32. Σύνταξη 2ου πρακτικού Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος «Θεοχάρη Ζηκίδη» άγονου διαγωνισμού της  εκμίσθωσης του  ακινήτου επί της Πουλίτσα 1-3 στα Ιωάννινα
 33. Εκμίσθωση γραφείων «Θεοχάρη Ζηκίδη» μετά από 2 άγονους διαγωνισμούς  του  ακινήτου επί της Πουλίτσα 1-3 στα Ιωάννινα
 34. Ένορκη βεβαίωση Σκλίβανης
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 12:59

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech