Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 09:35

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 09-10-2020

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 9ην Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

 

1.Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Τζώρτζη (προικοδότηση κοριτσιών κλήρωσης 2019)

2.Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη

3. Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για προικοδότησης κοριτσιών (κλήρωση 2020)- εκπλήρωση σκοπού κληροδοτήματος Σπ. Τζώρτζη

4. Σύνταξη πρακτικού Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» άγονου διαγωνισμού των ακινήτων επί της οδού Ν. Ζέρβα 4-6 στα Ιωάννινα

5. Επαναληπτική ανακοίνωση όρων εκμίσθωσης ακινήτου επί της οδού Πουλίτσα 1-3 στα Ιωάννινα.

6. ΄Ελεγχος δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση μαθητώνφοιτητών- σπουδαστών για τα σχολικό έτος 2018-2019 κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη

7. ΄Εγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης του και οδών έργου: Αποκατάσταση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη , προϋπολογισμού 74.000,00€ με Φ.Π.Α

8. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη»

9. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Υπερβατικού) του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Κρυφοβού και Σερβιανών του Δ. Δωδώνης

10.Επικύρωση ή μη πρακτικού (Ι) της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση Δεξαμενής ΄Υδρευσης Παλαιοχωρίου Μπότσαρη Δ. Δωδώνης.

11. Επικύρωση ή μη πρακτικού (Ι) της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση Δεξαμενής ΄Υδρευσης Τ.Κ Σεριζιανών Δ. Δωδώνης

12. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Αποκατάσταση αγρτικού δρόμου από Ψήνα προς Σμόλιτσα» του Δ. Δωδώνης.

13.΄Εγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Δ Σενίκου, εργολαβίας Ευαγγέλου Τσόγκα.

14. Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Πρόταση διαμόρφωσης χώρου πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο δημοτικό κατάστημα Δ.Ε Δωδώνης

15. Χορήγηση δεύτερης (2ης ) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Σκλίβανης και Τερόβου Δήμου Δωδώνης» με ανάδοχο την R.V.R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

16. Χορήγηση δεύτερης (3ης ) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Σκλίβανης και Τερόβου Δήμου Δωδώνης» με ανάδοχο την R.V.R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

17.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΛΑΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΛΛΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

18. ΄Εγκριση όρων δημοπράτησης του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΛΑΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΛΛΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

19. Τρίτη 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑΣ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την εταιρία Νάκος Κων/νος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

20. Τρίτη 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Αποκαταστάσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων Σκλίβανης και Τερόβου» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την εταιρία R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ - Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ ΕΩΣ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ

22. Χορήγηση δεύτερης (2ης ) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Δερβιζιάνων του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την ΜΑΙCON-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

23 Απόφαση Οικονομικής για την ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη.

24. «Καθορισμός όρων δημοπρασίας για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011) και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech