• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 09-09-2020
Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2020 12:12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 09-09-2020

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αγία Κυριακή    08/09/2020

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ           Αριθμ.πρωτ. :     6143
ΔΗΜΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                                                                                                       

                                                                    Προς 

                                                                    Τον κ.

                                                                    Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

            Κύριοι,

 

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 09ην  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφειο της Οικονομικής Επιτροπής  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν.4555/2018.

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για τους εξής κάτωθι λόγους:

  1. Η δικάσιμος ημερομηνία είναι 14/09/2020 ημέρα Δευτέρα και θα πρέπει να ορισθεί δικηγόρος άμεσα ώστε να του δοθεί ο απαραίτητος απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να προετοιμαστεί καταλλήλως .
  2. Είναι κατεπείγουσα ανάγκη να καλυφθούν με θέση έκτακτου προσωπικού 4 μηνών οι ειδικότητες: Χειριστή μηχανημάτων έργων JCB, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Τοπογράφων, διότι εκπνέει στις 13η Σεπτεμβρίου 2020 η προθεσμία σύναψης συμβάσεων σε εφαρμογή της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/14-03-2020) με το 24 άρθρο της.

 

         Για κάθε θέμα θα δοθεί σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

   

                                                           

                                    ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

  1. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων για την Πράξη ΑΒΜ : Ε17-151 ΑΒΩ: 1437/2018 .
  2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού λόγω κατ’ επειγουσών αναγκών με τις διατάξεις του άρθρου 24 της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/2020 διάρκειας 4 μηνών για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας.
  3. Ανάθεση δικαστικού επιμελητή για επίδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων στον κ.Βασιλείου Χρήστο  κάτοικο Σκλίβανης.
  4. Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του κ Σιούλα Μιχαήλ , κατοίκου Αχλαδέας.

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

 

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech