• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-01-2019
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 08:00

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-01-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)


1. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού του έργου: « Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού».
2. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού του έργου: « Βελτίωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Ρωμανού- Σιστρουνίου».
3. Έγκριση ή μη Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό εκτέλεσης του έργου: « Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημ. Έκτασης 4.023,34 τμ. που βρίσκεται στη θέση «Μπιρερά» της Τοπικής Κοινότητας Μουσιωτίτσας που θα χρησιμοποιηθεί για πρόχειρη εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων.
5. Έγκριση πρακτικού IΙ διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου οικον. έτους 2018 6. Επικύρωση των αριθμ.5, 6,7και 9 αποφάσεων Δημάρχου για εκμίσθωση
μηχανημάτων (αποχιονισμός)
7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων στην θέση «Τζούλα» Τ.Κ Μελιγγών για την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων
8. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού του έργου: « Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1,2,3 & 5 του έργου Milestones II «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources» / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προϋπολογισμού 56.685,00 με ΦΠΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 08:06

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech