• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής στις 14-12-2018
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 09:09

Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής στις 14-12-2018

Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στο Γραφείο του Δημάρχου την 14ην του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΡΑΣ

4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1 ο : Εισήγηση της Εκτελεστικής επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2019.

Θέμα 2 ο : Εισήγηση της Εκτελεστικής επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης για το οικον. έτος 2019.

Θέμα 3 ο : Εισήγηση της Εκτελεστικής επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2019.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech