Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018 05:40

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05-11-2018

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού εδάφους του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Τερόβου»
2. Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού εδάφους του έργου: «Βελτίωση δρόμου προς οικισμό Θαναίων Τ.Κ Τερόβου»
3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2018.
4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού Κ.Α 35-7326.004 184.000,00€ ( ΣΑΕΠ 530 120.000,00€ + 64.000,00€ ΣΑΤΑ) ηλεκτρονικός διαγωνισμός
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση  – Βελτίωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Δερβιζιάνων- Αλεπ. Μπότσαρη-Παλ. Μπότσαρη 74.400,00€ Κ.Α 30-7323.211.
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Ρωμανού Σιστρουνίου 74.400,00€ Κ.Α 30- 7323.212
7. Ορισμός δικαστικού επιμελητή (ασφαλιστικά μέτρα Ζήκου Πεντόλακκου)
8. Ορισμός δικηγόρου σύνταξη γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον κ. Βασίλειο Δόση 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech