• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-10-2018
Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 06:57

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-10-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 19ην του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι στις 24-10-2018 είναι η δικάσιµος στο ∆ιοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων

1. Ορισµός δικηγόρου δικάσιµος 24-10-2018 ∆ιοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων Αγωγή Ελευθερίου Πρέντζα κατά ∆ήµου

2. Ορισµός δικηγόρου ασφαλιστικά µέτρα κατά Ζήκου ∆ηµητρίου του Ηλία ΤΚ Πεντολλάκου

3. Ορισµός δικηγόρου (σύνταξη γνωµοδότησης για Χρ. Τσιπλάκη Κοινοτικό Κατάστηµα ∆ραµεσιών).

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech