• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-10-2018
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 05:22

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-10-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 12ην του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Ορισµός δικηγόρου

2. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικον. έτους 2018.

3. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκτασης ΦΟΠ. ( 1 στύλο και 1 φωτιστικό σώµα στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας, 3 στύλους και 3 φωτιστικά σώµατα στην Τ.Κ Βουλιάστας , 2 στύλους και 2 φωτιστικά σώµατα στην Τ.Κ Κοπάνης , 1 στύλο και 1 φωτιστικό σώµα στην Τ.Κ Πέρδικας και 2 στύλους 2 φωτιστικά σώµατα στην Τ.Κ Σερβιανών.

4. Επικύρωση της αριθµ.200/2018 απόφασης ∆ηµάρχου (Αποκατάσταση οµβροδεξαµενής Μουσιωτίτσας 4.000,00€)

5. Τριµηνιαία έκθεση Οικον. Επιτροπής ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού Β΄ τριµήνου 2018

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 06:30

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech