• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-03-2018
Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 11:41

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-03-2018

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 13ην του µηνός Μαρτίου του έτους 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

1. Ψήφιση πίστωσης 59.000,00€ – Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Ανόρυξη νέων ερευνητικών γεωτρήσεων για τον εµπλουτισµό δικτύων ύδρευσης του ∆ήµου ∆ωδώνης( χρηµ. 50.000 ,00€ ΣΑΕΠ+ 9.000,00€ τακτικά).

2. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2018

3. Ψήφιση πίστωσης 192,20€ (έξοδα µετάβασης δικηγόρου στην Αθήνα Συµβούλιο της Επικρατείας δικάσιµος 28-2-2018 αναβολή για 28-03-2018

4. Ψήφιση πιστώσεων

5. Ψήφιση οφειλών

6. Ορισµός δικηγόρων ( αυθαίρετη βόσκηση αγελάδων στις Τ.Κ Αχλαδέας Κρυφοβού και Σκλίβανης )

7. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 16.212,65 τ.µ στην Τ.Κ Αλεποχωρίου Μπότσαρη .

8. Τρίτη επαναληπτική δηµοπρασία γραφεία Β10-Β-11 γραφείων

9. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 κληροδοτήµατος Ν. ∆ηµήτρη

10. Σύνταξη διετούς σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήµατος Ν. ∆ηµήτρη

11. Σύνταξη προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 κληροδοτήµατος Σπ. Τζώρτζη

12. Σύνταξη διετούς σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήµατος Σπ. Τζώρτζη

13. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση µικρών έργων- εργασιών τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech