Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 11:08

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-02-2018

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 22ας του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13,00 µ.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι λήγει η προθεσµία για την κατάθεση έφεσης ή µη στις υπ΄αριθµ. 256/2017 και 264/2017 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για την πληρωµή των εργολάβων έργων

1. Ορισµός δικηγόρου (Σύνταξη γνωµοδότησης επί της 1355/22-22018 αίτησης Απ. Ορφανού)

2. Ορισµός δικηγόρου (σύνταξη γνωµοδότησης επί της 1356/22-22018 αίτησης Θ. Τζίµα)

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech