Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022 12:20

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. Κύριο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Δωδώνης

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, προσκαλεί σε EKTAKTH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 2αν του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 – 14: 00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech