Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 15:08

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29ην Ιανουαρίου 2021

               Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την την 29η  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή   και ώρα 18.00   για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 18.00 έως 20.00.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

To σχετικό  link   είναι:(Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86851749958?pwd=MUgwV2JUMnpWdmp5elhHbnZiWlMxQT09)

 

                                                    H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                           

                                                                

 

                                                              ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ                                                                                                  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.   ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12.  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13.  ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.  ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

18.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Γ΄ Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 

 

 

 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ   

ΘΕΜΑ 1: Παροχή γνωμοδότησης του Δήμου Δωδώνης για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 117,6MW στη θέση «Όρη Σουλίου»  «Θεσπρωτικά Όρη (Πελεκητόν)-Κακούρι» των Δήμων Δωδώνης , Ζηρού, Πρέβεζας και Σουλίου των  Π.Ε. Ιωαννίνων ,Πρεβέζης και Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου.

Εισηγητής: Ναούμ Γεώργιος Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης

ΘΕΜΑ 2: Παροχή γνωμοδότησης του Δήμου Δωδώνης για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 140,0MW στη θέση «Θεσπρωτικά Όρη – Ζαρκορράχη-Προφ. Ηλίας-Αλογομάνδρα-Τσούκκα Μελίσσι-Σπηλιά-Λαμπούση» Δ. Δωδώνης και Ζηρού, Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρεβέζης αντίστοιχα, Περιφέρειας Ηπείρου.

Εισηγητής: Ναούμ Γεώργιος Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης

ΘΕΜΑ 3:  Τροποποίηση της υπ΄αριθμ΄πον 63/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης 173/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης «Υποβολή πρότασης  στην πρόσκληση VΙΙΙ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, που αφορά στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων».

Εισηγητής: Ναούμ Γεώργιος Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης

ΘΕΜΑ 4: Καθορισμός τελών ύδρευσης  για το οικον. έτος 2021 και στο εξής:

Εισηγητής: Μαρία Μασλουμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη τμήματος Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

ΘΕΜΑ 5: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. έτος 2021 και στο εξής.

Εισηγητής: Μαρία Μασλουμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη τμήματος Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech