Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020 06:58

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης στις 30-09-2020

 

                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αγία Κυριακή  25 Σεπτεμβρίου   2020

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ    6650

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αγία Κυριακή

Ταχ. Κώδικας: 455 00

Πληρ: Χρήστος Ζούπας

E-Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 2654360131                                 

Fαχ: 2654360120

                                                                 Προς: Αποδέκτες ως ο Πίνακας

                                                                                                 Διανομής

 

               Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ 1 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID-19…» η οποία κυρώθηκε με το  άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α'), αλλά και την υπ΄ αριθμόν 163/3382/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,  σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει  «κεκλεισμένων των θυρών»  την  30ην   του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος   Τετάρτη   και ώρα 20.00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 

               

 

                                                    H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                               ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ                                                                                                    

 

Κοινοποίηση:

  1. Σταύρο Χορέβα

   Προϊστάμενο Δ/νσης

   Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &

   Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

  1. Χρήστο Αν. Ζούπα

    Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου  

  1. Οικονομική – Τεχνική υπηρεσία – Γραφείο

      Γεωργικής ανάπτυξης για  τις δικές  τους ενέργειες         

  1. Προέδρους –Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

     του    Δήμου για ενημέρωσή τους και ανάρτηση

     στις Τοπικές Κοινότητες(δια των Γραμματειών των

   Δημοτικών Κοινοτήτων)

  1. 5. Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας

     Εκπαίδευσης Δ. Δωδώνης

 

Συνημμένα

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.   ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12.  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13.  ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.  ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

18.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

 

Γ΄ Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ      ΖΩΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΡΔΟΣΗΣ    ΑΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ     ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ. Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Νέων:

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ      

 

ΘΕΜΑ 1: 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2: 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3: Συζήτηση  πρότασης ανταλλαγής έκτασης στην Κοινότητα Αγ. Τριάδας του Δήμου Δωδώνης μετά από σχετική  αίτηση του κ. Ανέστη Μπουντούρη.

Εισηγητής: Γιαννάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4: Σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Δωδώνης.

Εισηγητής: Χήρας Βασίλειος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5: Παροχή συναίνεσης του Δήμου Δωδώνης για την μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6 Εξαίρεση από τον χαρακτηρισμό ως «αξιόλογο τεχνικό έργο» της μελέτης με τίτλο: «ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ».

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7   Έγκριση έκδοσης Κωδικών  e-banking  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 8   Συζήτηση εγγράφου του Προέδρου της Τ.Κ Κωστάνιανης σχετικά με την δημιουργία Μονάδων Βιορευστών στην περιοχή «ΠΟΛΙΤΣΕΣ- ΜΑΝΤΡΑ ΚΛΑΡΙ» της Τ.Κ Λύγγου Δήμου Ζίτσας 

Εισηγητής: Γιαννάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9   Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Άρδοσης  για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την cosmote

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 10   Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου δωδώνης  έτους 2019

Εισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Προεδρος Πρωτοβάθμίας Επιτροπής

ΘΕΜΑ 11   Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 311/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου Δωδώνης για την λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Εισηγητής:¨Χήρας  Βασίλειος Αντιδήμαρχος

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020 07:21

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech