Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 14:24

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης στις 31-08-2020

 

 

 

 

                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αγία Κυριακή  27 Αυγούστου 2020

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ.  5828      

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αγία Κυριακή

Ταχ. Κώδικας: 455 00

Πληρ: Χρήστος Ζούπας

E-Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 2654360131                                 

Fαχ: 2654360120

                                                                 Προς: Αποδέκτες ως ο Πίνακας

                                                                                                 Διανομής

 

               Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει  «διά περιφοράς»  την  31ην   του μηνός  Αυγούστου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος   Δευτέρα   και ώρα 18:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Η συνεδρίαση γίνεται «δια περιφοράς» λόγω της λήψης των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020) και το γεγονός ότι τα παρακάτω θέματα πρέπει επειγόντως να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου                 

Για κάθε θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι παρακαλούνται την Δευτέρα 31-08-2020 και από ώρα 16.00 μέχρι και  ώρα 18.00 να ενημερώσουν ηλεκτρονικά την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο  e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) για την θέση τους  επί του κάθε θέματος της ημερήσιας διάταξης  σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση που ακολουθεί την ημερήσια διάταξη, ψηφίζοντας: «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΛΕΥΚΟ» ή «ΠΑΡΩΝ», ή «ΑΠΟΧΗ».

 Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν  προσωπικό e-mail  θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα SΜS( τηλέφωνο επικοινωνίας 6945850930 ή στο τηλέφωνο 6946896619 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

 

 

                                                    H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                            

 

                                                                   ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ                                                                                                    

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

  1. Σταύρο Χορέβα

   Προϊστάμενο Δ/νσης

   Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &

   Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

  1. Χρήστο Αν. Ζούπα

    Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Συνημμένα

Οδηγίες

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης         

Έντυπο ψηφοφορίας θεαμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.   ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12.  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13.  ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.  ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

18.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Γ΄ Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ   

  

Θέμα 1ον: Συζήτηση  πρότασης ανταλλαγής έκτασης στην Κοινότητα Αγ. Τριάδας του Δήμου Δωδώνης μετά από σχετική  αίτηση του κ. Ανέστη Μπουντούρη.

Εισηγητής: Γιανννάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ον: Παροχή συναίνεσης του Δήμου Δωδώνης για την μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ον: Έκδοση ψηφίσματος κατά της μετατροπής του ναού της Αγίας Σοφίας σε ΤΖΑΜΙ (μετά από πρόταση του Δήμου Μεγαρέων)

Εισηγητής: Μαρία Μπουκουβάλα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

  1. Απαιτείται για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Συμμετέχοντα(παρόντα) στην συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση μέχρι την 18.00 ώρα. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται ως απόντες από την συνεδρίαση.
  3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
  4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  5. Οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μαζί με την αποστολή του e-mail για το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   

(Σημειώστε Χ στην επιθυμητή επιλογή ψήφου)

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

  ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΛΕΥΚΟ

ΠΑΡΩΝ

ΑΠΟΧΗ

 

1.    Θέμα 1ον:   Συζήτηση  πρότασης ανταλλαγής έκτασης στην Κοινότητα Αγ. Τριάδας του Δήμου Δωδώνης μετά από σχετική  αίτηση του κ. Ανέστη Μπουντούρη.

Εισηγητής: Γιαννάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος

 

2.    Θέμα 2ον:   Παροχή συναίνεσης του Δήμου Δωδώνης για την μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος

 

3.     

4.    Θέμα 3ον:   Έκδοση ψηφίσματος κατά της μετατροπής του ναού της Αγίας Σοφίας σε ΤΖΑΜΙ (μετά από πρόταση του Δήμου Μεγαρέων)

Εισηγητής: Μαρία Μπουκουβάλα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 14:27

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech