• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

Ο Δήμαρχος Δωδώνης έχοντας υπόψη Tις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020) Τον. Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δωδώνης (ΦΕΚ Β 3332/27.12.2013 ) Τις διατάξεις της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.31/36567/10.05.2019 Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαιαεκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Την ανάγκη παροχής επικουρικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου σε θέματα οικολογίας, προστασίας περιβάλλοντος, δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος καθώς και κάθε άλλης εργασίας που θα ανατίθεται από το δήμαρχο. καλεί τους…
Συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης το απόγευμα της Δευτέρας, 30ης Νοεμβρίου 2020. Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς, λόγω των γνωστών περιορισμών που επιβάλουν τα μέτρα αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού και η συμμετοχή των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου ήταν καθολική. Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, περιλαμβάνονταν η αναμόρφωση του υλοποιούμενου προϋπολογισμού του Δήμου Δωδώνης, την οποία ενέκρινε και εισηγήθηκε προς το δημοτικό συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε με δια ζώσης παρουσία των μελών της, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε πίστωση για τη δρομολόγηση παρεμβάσεων στο Κέντρο Υγείας…
Ανακοινώνεται ότι, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-COVID-19, η διεξαγωγή της κλήρωσης της 30ης Νοεμβρίου 2020 για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος από έσοδα του κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 7419/23-10-2020 πρόσκληση, αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, όταν οι συνθήκες της επιδημίας το επιτρέψουν. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Διαχειριστική μελέτη ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δάσους Αγ. Ανδρέα ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑ 35-7413003 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 15.228,93 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) ΑΜΟΙΒΗ: 18.883,87 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι ΣΜ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Τ Η Σ ΜΕ Λ Ε Τ Η Σ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΓ.…
Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δωδώνης και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2021 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 230.998,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 186.289,09€ ΦΠΑ : 44.709,38 €). Η προμήθεια χρηματοδοτείται από: Α. Τον Δήμο Δωδώνης με προϋπολογισμό 197.000,00 €, Β. Την σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 22.000,00 €, Γ. Την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Δωδώνης με προϋπολογισμό 12.000,00 €. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech