• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • Δελτίο τύπου για την προσφυγή που κατέθεσε ο Δήμος Δωδώνης, κατά της αδειοδότησης των μονάδων βιορευστών του Λύγγου
Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 16:19

Δελτίο τύπου για την προσφυγή που κατέθεσε ο Δήμος Δωδώνης, κατά της αδειοδότησης των μονάδων βιορευστών του Λύγγου

Προσφυγές κατά των αποφάσεων έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των μονάδων Καύσης Βιορευστών στην Τοπική Κοινότητα Λύγγου Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, κατέθεσε, όπως είχε προαναγγείλει, ο Δήμος Δωδώνης, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα προέρχεται από καύση Βορευστών υλικών προερχόμενων, μεταξύ άλλων, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από δημόσια έγγραφα, η ίδια εταιρία σκοπεύει να εγκαταστήσει 8 συνολικά τέτοιες μονάδες στην ίδια περιοχή!

Ο Δήμος Δωδώνης, ως έχων έννομο συμφέρον λόγω της απόλυτης γειτνίασης, με τις εγκαταστάσεις αυτές, δηλαδή ως «περιβαλλοντικός περίοικος», είναι υποχρεωμένος να προασπίσει τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και των δημοτών, αφού οι επίμαχες μονάδες πλήττουν προδήλως και τα συμφέροντα του Δήμου Δωδώνης και των δημοτών του.

Οι προσφυγές αυτές αποτελούν φυσική συνέχεια της αρνητικής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σε υλοποίηση της οποίας ο Δήμος Δωδώνης εξ’ αρχής πρωτοστάτησε και υπέβαλε υπομνήματα και αντιρρήσεις από το στάδιο των γνωμοδοτήσεων και της δημόσιας διαβούλευσης ακόμα. Προτίθεται δε ο Δήμος Δωδώνης να εξαντλήσει κάθε νομικό περιθώριο, αν χρειαστεί, ώστε να αποτρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχουν οι μονάδες στο περιβάλλον και τους δημότες του.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech