• Αρχική
  • Τουρισμός
  • Αξιοθέατα
  • Μουσεία
  • Μουσείο Νεώτερης Ιστορίας Σκλίβανης

Μουσείο Νεώτερης Ιστορίας Σκλίβανης

Το Μουσείο Νεώτερης Ιστορίας Σκλίβανης βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού, στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο της περιοχής και εγκαινιάστηκε στις 15 Αυγούστου 2016 από την Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων.

Πρωταρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Μουσείο Νεώτερης Ιστορίας Σκλίβανης αποτελεί έναν χώρο αποτύπωσης και αναπαράστασης της λαϊκής δημιουργίας, του υλικού βίου και του πολεμικού παρελθόντος της Σκλίβανης των περασμένων ετών. Η μόνιμη συλλογή του μουσείου αντικατοπτρίζει την τοπική ιστορία του πρόσφατου παρελθόντος, μέσα από την άρρηκτη σύνδεση του μουσείου με την τοπική κοινωνία που υπηρετεί και αναδεικνύει.

Τα εκθέματα του μουσείου προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από δωρεές των κατοίκων της Σκλίβανης και χρονολογούνται, κατά κύριο λόγο, από τα μέσα του 19ου ως τα μέσα του 20ού αιώνα. Βάσει της χρονικής τους τοποθέτησης, μπορούμε να πούμε πως τα μουσειακά εκθέματα αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της Νεώτερης Ιστορίας του τόπου, καθώς εκτίθενται αντικείμενα λαογραφικού περιεχομένου αλλά και αντικείμενα αμιγώς ιστορικού περιεχομένου, που απαντούν στη χρονική περίοδο της Εθνικής Αντίστασης.

Η μόνιμη συλλογή του Μουσείου Νεώτερης Ιστορίας Σκλίβανης αποτελεί την αφορμή και το μέσον προκειμένου να αναδειχθούν ο καθημερινός τρόπος ζωής και η πρόσφατη πολεμική ιστορία των Σκλιβανιτών, η λαϊκή κοσμοθεωρία και οι αντιλήψεις τους, τα αισθητικά πρότυπα και η καλλιτεχνία τους, η τεχνογνωσία και η παραγωγικότητά τους και πολλά άλλα.

Προκειμένου να μπορέσει ο εκάστοτε επισκέπτης να κατανοήσει σε βάθος τη μορφή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των αντικειμένων, η μόνιμη έκθεση του μουσείου χωρίζεται θεματικά σε τρεις ενότητες: η πρώτη θεματική ενότητα που συναντά ο επισκέπτης σχετίζεται με την «Παραγωγή και Πρόσκτηση Αγαθών» και εμπεριέχει όλα εκείνα τα αντικείμενα και εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο λαϊκός άνθρωπος ούτως ώστε να παράξει υλικά αγαθά από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και τις οικοδομικές εργασίες. Πρόκειται, δηλαδή, για τα αντικείμενα εκείνα που προσέφεραν σε κάθε οικογένεια τις απαραίτητες πρώτες ύλες για την επιβίωσή της.

Η δεύτερη θεματική ενότητα της μουσειακής διαδρομής σχετίζεται με την «Επεξεργασία και Μεταποίηση των Πρώτων Υλών» όπου και εκτίθενται αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν τόσο για οικιακή χρήση όσο και για την κλωστοϋφαντική και την ενδυμασία. Πρόκειται, δηλαδή, για τα αντικείμενα εκείνα που βοηθούσαν, επί παραδείγματι, την πρώτη ύλη του γάλακτος να μετατραπεί σε βούτυρο και τυρί αλλά και την πρώτη ύλη του μαλλιού να μετατραπεί σε ενδύματα και κλινοσκεπάσματα.

Η τρίτη θεματική ενότητα του Μουσείου Νεώτερης Ιστορίας Σκλίβανης έχει τίτλο «Εθνική Αντίσταση» και περιλαμβάνει όπλα και λάφυρα πολέμου, τη σημαία του Συντάγματος Ξηροβουνίου, κράνη και ξιφολόγχες αλλά και αρχειακά τεκμήρια της εν λόγω εποχής.

Ολοκληρώνοντας ο επισκέπτης την περιδιάβασή του  στις αίθουσες του μουσείου, οδηγείται σε μια πολυχρηστική αίθουσα, η οποία περιέχει όλα εκείνα τα προϊόντα που προκύπτουν από την Επεξεργασία και Μεταποίηση των Πρώτων Υλών, ήτοι επιμέρους ενδύματα και ολοκληρωμένες τοπικές ενδυμασίες, εσώρουχα και υποδήματα, κοσμήματα και καλύμματα της κεφαλής αλλά και κλινοσκεπάσματα και στρώσεις οικιακής χρήσης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο της μουσειακής διαδρομής ακολουθείται η γραμμική διάταξη των εκθεμάτων, σύμφωνα με το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τη χρονολογική σειρά τους, ενώ διαμορφώνονται εσωτερικές υποδιαιρέσεις κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Καθίσταται, έτσι, σαφές ότι η έκθεση του Μουσείου Νεώτερης Ιστορίας Σκλίβανης έχει δομηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε τα ίδια τα εκθέματα να μπορούν να αφηγούνται την ιστορία τους, να αναδεικνύουν τη λειτουργία τους και να αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο λαϊκός άνθρωπος της Σκλίβανης κατόρθωνε να βιοπορίζεται στην καθημερινότητά του, να γιορτάζει και να τιμά τις επίσημες περιστάσεις αλλά και να αντιμάχεται τις έκτακτες προκλήσεις της ζωής.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech