Το Χρονικό του Ιερού

ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ

4ος αι.Αρχικά η Δωδώνη διατηρεί την όψη μυκηναϊκού υπαιθρίου ιερού υπό την ιερά ΦΗΓΟ (δέντρο βαλανιδιάς) με οικισμό, που σκεπάζει τ'αγάλματα του Δία. Χτίζεται αργότερα μικρός ναός του δία και το πρυτανείο για ιερείς και άρχοντες. Ακολουθούν οι οικίσκοι Διώνης, γυνάικας του Δία, θέμιδας και Αφροδίτης. 334-323 Ο Μ. Αλέξανδρος χτίζει το βουλευτήριο 3ος αι. Ο Πύρρος και ο γιός του αλέξανδρος χτίζουν τον ναό του Δία με ιωνικές στοές στην αυλή της ΦΗΓΟΥ, τον ναό του Ηρακλή και το θέατρο διαμ. 135μ. με δύο διαζώματα, χωρητικότητας 17.000 θεατών. 219 Καταστροφή του ιερού της Δωδώνης απο τον Αιτωλό στρατηγό Δωρίμαχο. 218 ο Φίλιππος ο Ε' και οι Ηπειρώτες ανοικοδομούν τα ιερά πλύν του Πρυτανείου, κάνουν το θέατρο πολυπλοκότερο και δυτικά αυτού χτίζουν στάδιο σ' αντικατάσταση παλαιοτέρου.

ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

310 Ο Ρωμαίος Οκτάβιος Αύγουστος μετατρέπει το θέατρο σε αρένα θηριομαχίας. 380 Γίνεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Μ. Θεοδόσιος, το μαντείο σιγεί, το θέατρο και η ιερή κατοικία καταστρέφονται. Το 391 ο ύπατος Σύμμαχος ξεριζώνει την αιωνόβια ΦΗΓΟ και χτίζεται στη θέση της ναός ρυθμού βασιλικής. 6ος αι. Εισβολή των Σλάβων και εγκατάλειψη της Δωδώνης. Τα ορμητικά νερά του Τόμαρου με τις προσχώσεις καλύπτουν τα ερείπια. 1875 και 1921 Ανασκαφές απο τον πολιτικό Καραπάνο και καθ. Γ. Σωτηριάδη. 1929-1932 Ο καθηγητής αρχαιολογίας Δ. Ευαγγελίδης συνεχίζει την ανασκαφή. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με συνεργάτη τον Σ. Δάκαρη ανακαλύπτει σπουδαία ευρήματα. 1960-1963 Ο Σ. Δάκαρης μετέπειτα καθηγητής αρχαιολογίας με βοηθό του το Μουσελίμη, συνεχίζουν την ανασκαφή και αναστηλώνουν το θέατρο, το Βουλευτήριο και άλλα κτήρια.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech