Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 11:15

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-4-2021

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αγία Κυριακή    22/04/2021

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ           Αριθμ.πρωτ. : 2492
ΔΗΜΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                                                                                                       

                                                                    Προς

                                                                    Τον κ.

                                                              Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

          Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   δια περιφοράς  την 26ην  του μηνός  Απριλίου  του έτους 2021 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11,00 π.μ.  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

  1. Ορισμός δικηγόρου – Κατάθεση πρόσθετου λόγου   ακύρωσης επί της ακυρώσεως του Δήμου Δωδώνης κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώπιον Διοικητικό Εφετείο  Αθηνών  Τμήμα Η΄τριμελές 
  2.  Ορισμός δικαστικού Επιμελητή (επίδοσης δικογράφου)

 

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 11:18