Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 12:27

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20-4-2021

        Καλείστε να προσέλθετε  στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί    δια περιφοράς   την 20ην  του μηνός  Απριλίου  του έτους 2021 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11,00 π.μ.  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

1.Ορισμός δικηγόρου (Συμβούλιο Επικρατείας  15-12-2020  (υπόθεση  Ζούμπου Βασιλείου

 1. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Βασιλείου Πέτρου)
 2. Ορισμός δικηγόρου ( βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για άτομο που έχει αποβιώσει  και δεν υπάρχουν στοιχεία στο Δήμο ( Στο δημοτολόγιο είναι γραμμένος  Παππάς Ιωάννης του Παύλου και στο κτηματολόγιο  Παύλου Ιωάννης του Παύλου)
 3. Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 30/2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά τον Ορισμό δικηγόρου  Παππάς Ευάγγελος 
 4. ΄Εγκριση τέταρτης (4ης) π)αράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Συντήρηση- Βελτίωση Δημοτικών δρόμων ΤΚ Δερβιζιάνων- Αλεποχωρίου Μπότσαρη- Παλαιοχωρίου Μπότσαρη του Δήμου Δωδώνης  ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε
 5. Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και Κοινοχρήστων  χώρων  Κρυφοβού και Σερβιανών του Δήμου Δωδώνης  ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε
 6. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: « Συντήρηση- Βελτίωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Δερβιζιάνων- Αλεποχωρίο Μπότσαρη- Παλαιοχωρίου Μπότσαρη»
 7. Τρόπος δημοπράτησης του έργου: « Βελτίωση αγροτικής οδού από θέση Προφήτης Ηλίας Τ.Κ Αγίου Νικολάου προς αγροτικές περιοχές Γουβες, Χανια,Κουφαλόγγια, Αγιος Κων/νος (Επικαιροποίηση ΙΙ) Κ.Α 640-7323.004
 8. ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: « Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δ. Σχολείου Ραβενίων» Δήμου Δωδώνης
 9. ΄Εγκριση ή μη πρώτης (1ης ) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δ. Σχολείου Ραβενίων του Δήμου Δωδώνης
 10. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών τυ έργου: Πρόταση διαμόρφωσης χώρου Πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε Δωδώνης
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: Βελτίωση Αγροτικού δρόμου από θέση Προφήτης Ηλίας Τ.Κ Αγίου Νικολάου προς Αγροτικές περιοχές Γουβες ,Χάνια,Κουφαλόγγια, Άγιος Κωνσταντίνος
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω Μουσιωτίτσας Τ.Κ. Μουσιωτίτσας
 13. Τριμηνιαία έκθεση οικον. Επιτροπής, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ΄ τετραμήνου 2020
 14. Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 19/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με θέμα: ΄Εγκριση δαπάνης, εξειδίκευση –ψήφιση και δέσμευση πίστωσης για την αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δωδώνης για το οικον. έτος 2020
 15. Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 22/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με θέμα: 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το οικον. έτος 2021
 16. Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 23/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με θέμα: Αναμόρφωση στοχοθεσίας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
 17. Συζήτηση επί αιτήσεως Αναστασίας Μπεράτη (Διακανονισμός οφειλής)
 18. Ορισμός δικηγόρου έφεση Αναστασίας Μπεράτη για κληροδότημα Ν. Δημήτρη δικάσιμος 17-2-2021
 19. Εισήγηση Οικον. Επιτροπής για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.
 20. Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ζαγορίου για την υποστήριξη του Δήμου μας στην επίβλεψη της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη Δάσους Αγ.Ανδρέα»

 

 

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ