• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 4555/2018, όπως και το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 174 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 31ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα…
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 15:31

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 17-12-2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 17ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Κοινοποίηση: Σταύρο Χορέβα Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Τοπ. Οικον.…
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 10:32

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σεσυνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ) προσκαλέι σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποίαθα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( ΑγίαΚυριακή Θεριακησίου 17 ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 26 ητου μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα19.00
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 07:24

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 29-10-2019

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 29ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. 
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 06:26

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στις 27-09-2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 27ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 91 και 92/2019 αποφάσεις του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, παρακαλείστε όπως προσέλθετε για την προβλεπόμενη από το νόμο ορκωμοσία (άρθρο 52 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α' 87, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4555/2018, ΦΕΚ Α΄ 133 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 114 παράγραφος 2.α του Ν.4623/2019 ΦΕΚ 134 τ. Α) η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωδώνης ( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών), σε δημόσια συνεδρίαση, στις 30/08/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech