Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 14:22

Προσκληση Δ.Σ. για τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 23-04-2021

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αγία Κυριακή   19 Απριλίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ.  2376

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αγία Κυριακή

Ταχ. Κώδικας: 455 00

Πληρ: Χρήστος Ζούπας                                                

E-Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 2654360131                                  

Fαχ: 2654360120

                                                                         Προς: Αποδέκτες ως ο Πίνακας

                                                                                                 Διανομής

 

               Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη,  την 23η  του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή   και ώρα 19.00   για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 19.00 έως 22.00.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 18.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

To σχετικό  link   είναι: Join Zoom Meeting


https://us02web.zoom.us/j/89371651515?pwd=MmNMNzFTb1h6SWxpQjZEMk1qKytDQT09

 

 

  

                                                    H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                           

                                                                

 

                                                              ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ                                                                                                  

Κοινοποίηση:

  1. Χρήστο Αν. Ζούπα

    Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Οικονομική Υπηρεσία
  2. Τεχνική Υπηρεσία
  3. Υπηρεσία ύδρευσης
  4. Γραφείο προσωπικού
  5. 6. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

Συνημμένα

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης     

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.   ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12.  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13.  ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.  ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

18.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Γ΄ Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

ΘΕΜΑ 1:  Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Εισηγητής : Δημήτριος Δημάκης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2:  Έγκριση καθιέρωσης 24 ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες καθ’ υπέρβαση και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, για προσωπικό: α)του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και β) του Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δωδώνης

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3:  Αντικατάσταση της παραιτηθείσας Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης

Εισηγητής: Χρήστος Ντακαλέτσης Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4:  Συζήτηση εγγράφου ΤΕΡΝΑ

Εισηγητής : Δημήτριος Δημάκης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5:  Συζήτηση αίτησης της κ. Θεοδοσίου Παναγιώτας του Σπυρίδωνα με θέμα: «Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων» στην Κοινότητα Πέρδικας.

Εισηγητής : Λώλος Νικόλαος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6:  Αντικατάσταση Βάγια Μαρίας από φορείς του Δήμου Δωδώνης όπου είχε ορισθεί με μέλος.

Εισηγητής: Γρηγόριος Γιαννάκης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7:  Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων έτους 2021 (αφορά τους γεννηθέντες το έτος 2020)

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8:  Συζήτηση εγγράφου ΕΛΕΤΑ για τη διοργάνωση του 27ου rally στις 03 και 04 Ιουλίου. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμημάτων των επαρχιακών οδών εντός των ορίων Δήμου Δωδώνης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Γιαννάκης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9:  Διόρθωση ως προς το ορθό της υπ΄ αριθμόν 4/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «καθορισμός τελών ύδρευσης για το οικον. έτος 2021 και στο εξής»(απόφαση οικονομικής 44/2021)

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10:  Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11:  Τροποποίηση απόφασης ΔΣ 99/2019 περί έγκρισης απόφασης Υλοποίησης με ίδια  μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωδώνης» της πράξης «Κέντρο Κοiνότητας Δήμου Δωδώνης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021799, ως προς το μέρος 1. Γ. Οργανωτική Δομή – Εμπλεκόμενες Υπηρεσίας για υλοποίηση με ίδια μέσα.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης Αντιδήμαρχος

 

 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αγία Κυριακή   19  Απριλίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ. 2376

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αγία Κυριακή

Ταχ. Κώδικας: 455 00

Πληρ: Χρήστος Ζούπας                                                

E-Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 2654360131                                  

Fαχ: 2654360120

                                                                         Προς: Προέδρους Κοινοτήτων του 

                                                                                                Δήμου

 

 

 

 

                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας γνωστοποιούμε ότι για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2021 το σχετικό Iiηk  στο οποίο θα πρέπει να συνδεθείτε, είναι:

 link   είναι: Join Zoom Meeting


https://us02web.zoom.us/j/89371651515?pwd=MmNMNzFTb1h6SWxpQjZEMk1qKytDQT09

 

 

 

 

 

 

  

                                                    H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                           

                                                                

 

                                                              ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

(Για την Ιστοσελίδα του Δήμου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 14:28