• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:02

Αριθ. Απόφασης 97/2019

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 11/2019 απόφασης του Δ.Σ με θέμα: «Συζήτηση αιτήσεως Γκαραμέτση Βασιλικής του Ελευθερίου (μισθώτριας δημοτικού καταστήματος) για συμψηφισμό μισθωμάτων του δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Δραμεσιών με τα τέλη νομιμοποίησης αυθαιρέτου κατασκευής(πρόστιμα- τέλη-μελέτη κ.λ.π καθώς και για δαπάνη έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού)» διαγραφή από την καταβολή ενοικίου ποσού 637,00 € που αντιστοιχεί στην νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:02

Αριθ. Απόφασης 96/2019

Συζήτηση αίτησης κ. Χήρα Ευαγγελίας του Νικολάου κατοίκου Αβγού με θέμα: «εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταυλική εγκατάσταση»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:00

Αριθ. Απόφασης 95/2019

Μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Δωδώνης για τις ανάγκες του στην Δ.Ε Δωδώνης –Δωδωνούπολη
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 07:59

Αριθ. Απόφασης 94/2019

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 45/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση αίτησης κ. Θάνου Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου κατοίκου Τερόβου με θέμα: «παραχώρηση δημοτικής έκτασης 1.200 τετραγωνικών από το τμήμα 74για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ Τερόβου (οικισμός Ραψαίων)»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 07:58

Αριθ. Απόφασης 93/2019

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 44/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση αίτησης κ. Ζούμπου Αχιλλέα του Βασιλείου κατοίκου Ζωτικού με θέμα: «περί παραχωρήσεως τμήματος 1065,31 τ.μ στην Τ.Κ Ζωτικού»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 07:57

Αριθ. Απόφασης 92/2019

Διαγραφή τελών ύδρευσης, από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου - Διαγραφή οφειλών

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech