• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 10:45

Αριθ. Απόφασης 150/2019

Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων Α και Β τριμήνου οικον. Έτους 2019 
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 10:44

Αριθ. Απόφασης 149/2019

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 205/2015 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωδώνης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο και ορισμός του Τ.Π.Δ ως χειριστή και μεσεγγυούχου του δεσμευμένου λογαριασμού για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗ» και «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΙΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 σε 50 Δήμους» 
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 10:43

Αριθ. Απόφασης 148/2019

Αποδοχή της πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5038021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 10:42

Αριθ. Απόφασης 147/2019

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 125/2019 απόφασης του Δ.Σ με θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύριας Τ.Κ Μπαουσιών» την ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ 
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 10:41

Αριθ. Απόφασης 146/2019

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 122/2019 απόφασης του Δ.Σ με θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τοποθέτηση στέγης & εργασίες συντήρησης Δ. Καταστημάτων Λοιπ. Δ. Κτιρίων και Δημ .Σχολείου Κοπάνης» με ανάδοχο τον Πολ. Μηχανικό Βάρφη Ευθύμιο 
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 10:40

Αριθ. Απόφασης 145/2019

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 121/2019 απόφασης του Δ.Σ με θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στο Κουκλέσι Ιωαννίνων» με Πολ .Μηχ. Νάκο Μιχαήλ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech