• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:23

Αριθ. Απόφασης 102/2019

Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ αριθμόν 85/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συν-διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ Δωδώνης 2019, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου , το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:21

Αριθ. Απόφασης 105/2019

Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για το έργο «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης (κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αβγού , Κρυφοβού, Μολυβαδιάς, Ποταμιάς Κουκλεσίου, Μουσιωτίτσας)». Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:20

Αριθ. Απόφασης 101/2019

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:17

Αριθ. Απόφασης 100/2019

Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 4/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δήμου Δωδώνης για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:15

Αριθ. Απόφασης 99/2019

Έγκριση Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωδώνης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωδώνης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021799 και ορισμό αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωδώνης»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:07

Αριθ. Απόφασης 98/2019

Κατάρτιση Μεσοπροθέσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα ΟΤΑ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech