• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:25

Αριθ. Απόφασης 103/2019

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του Δήμου
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:23

Αριθ. Απόφασης 102/2019

Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ αριθμόν 85/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συν-διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ Δωδώνης 2019, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου , το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:21

Αριθ. Απόφασης 105/2019

Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για το έργο «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης (κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αβγού , Κρυφοβού, Μολυβαδιάς, Ποταμιάς Κουκλεσίου, Μουσιωτίτσας)». Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:20

Αριθ. Απόφασης 101/2019

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:17

Αριθ. Απόφασης 100/2019

Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 4/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δήμου Δωδώνης για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:15

Αριθ. Απόφασης 99/2019

Έγκριση Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωδώνης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωδώνης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021799 και ορισμό αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωδώνης»

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech