• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:32

Αριθ. Απόφασης 109/2019

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 50/2019 προηγούμενης απόφασης με θέμα: «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο MileSTONES II - «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and naturalresources» -
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:31

Αριθ. Απόφασης 108/2019

Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους («Εργασία καθαρισμού αρδευτικών αυλάκων»)
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:29

Αριθ. Απόφασης 107/2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. Έτους 2019
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:27

Αριθ. Απόφασης 106/2019

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:26

Αριθ. Απόφασης 104/2019

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας δέκα(10) ατόμων για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας
Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 08:25

Αριθ. Απόφασης 103/2019

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του Δήμου

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech